Transiidifirma pitsitab ehitajaid

Kadri Jakobson 05. jaanuar 2011, 00:00

Kui maanteeamet oktoobris Kroodi eritasandilise ristmiku hanke välja kuulutas, asusid ettevõtted kibekiiresti tööle - süüviti projekti, tehti kalkulatsioonid ning koostati pakkumused.

Suur oli ettevõtjate üllatus, kui novembris tehti maanteeameti peadirektori Tamur Tsäkko käskkirjaga hankedokumentidesse olulisi muutusi. Muu hulgas lisati punkt, mis näeb pakkujalt ette 6,4 miljoni euro ehk 100 miljoni krooni suuruse garantii kolmanda osapoole ehk naftasaaduste hoiustamise ja ümberlaadimisega tegeleva firma Vopak E.O.S. kasuks.

Põhjuseks on asjaolu, et Kroodi ristmiku ehitus võib takistada ja häirida Vopak E.O.S.-i äritegevust ja kaubavoogusid, sest ettevõtte terminaliga ühendatud kaks raudteeharu jäävad viadukti ehituse alla.

Ettevõtjad: arusaamatu tingimus. Ettevõtete hinnangul on garantii puhul tegemist ebamõistlikult suure summaga, kuna ehitushanke kogumaksumus ulatub samasse suurusjärku - 7 miljoni euroni (110 miljonit kroonini). Lisaks on tegu nn first demand ehk esimesel nõudmisel garantiiga, kus kahjusumma makstakse Vopak E.O.S.-ile välja kohe, hiljem võidakse selle õigsuse üle vaid kohtus vaielda.

"See on ebamõistlik hanketingimus, mis ei vasta riigihangete seadusest tulenevatele nõuetele," ütles KMG Inseneriehituse juhatuse liige Indrek Pappel. Garantii paneb töövõtjale 6,4 miljoni euro suuruse summa ulatuses sisuliselt piiramatu varalise vastutuse, kus töövõtja peab vastutama mis tahes ettenägematutest ja väljaspool tema kontrolli olevatest asjaoludest tulenevate kahjude ja nõuete eest.

"Garantiisumma väljamaksmiseks peab soodustatud isik esitama üksnes nõude kirjelduse. Seega on töövõtja võimalused näiteks õigustamatu nõude esitamise korral väljamakse keelamiseks pea olematud," lisas Pappel. "Lisaks jääb arusaamatuks, miks tellija soovib anda Euroopa Liidu kaasfinantseeritaval projektil kolmandale osapoolele ehk eraõiguslikule ettevõttele esimesel nõudmisel garantiikirja, kui kahjude hüvitamine on juba kaetud kindlustuslepinguga."

Pappel kinnitas, et nende firma hankel ei osale. "Praeguste hanketingimuste järgi võib ennustada vaideid sel hetkel, kui leping töövõtjaga on sõlmitud ja töövõtjal tuleb garantiikiri väljastada. Sisuliselt korraldatakse ehitushange juriidiliselt korrektselt, aga sisult moonutatud kujul, sest pakkumishinna kujundamisel on määrava tähtsusega garantiikirjast tulenevate riskide hindamine," selgitas Pappel.

Garantiinõuet ei tühistatud. Detsembri alguses tegi Pappel maanteeametile ettepaneku garantiinõue välja jätta, kuid amet seda ei teinud.

Maanteeamet vastas, et nad on mitu korda pidanud Vopakiga läbirääkimisi garantiisumma vähendamiseks, kuid ettevõte pole oma nõudest taganenud. Maanteeamet on palunud Vopakil täpsustada pangagarantii tingimusi ning on ette valmistamas muudatust ka hankedokumentides, et tagada enne pangagarantii väljamaksmist töövõtjale ka vastulause esitamise õigus.

Sillaehitusega tegeleva BMGS Eesti filiaali juhataja Leho Alliksoo möönab, et tegemist on erakordse tingimusega. "Ma ei pea seda garantiid mõistlikuks. Olen nõus, see on metsikult suur summa, kuid ilmselt ei leitud muid kompromisse," ütles Alliksoo.

"Kes pakkuda tahab, peab sellega arvestama. Vaagisime juristidega ja leidsime, et selliseid nõudmisi suudavad Eestis täita ehk 5-6 firmat. Leidsime, et pole midagi protestida," lisas Alliksoo.

Vopak kindlustab tagalat. Alliksoo sõnul oleks olnud õiglane, kui garantii oleks andnud maanteeamet ise, kuid ilmselgelt käib see riigile üle jõu. Lisaks ei saa maanteeamet tema sõnul vastutada ka pakkujate tehnoloogiate ja tööde eest.

"Tellija on seotud Vopakiga, sest objekt läheb kolmanda isiku varadest üle ehk näitlikult öeldes jääb raudtee ehitatava silla alla," rääkis Alliksoo. Kuna raudteel liigub suurtes kogustes tsisterne ja ešelone ning kõik see töötab väga täpsete graafikute alusel, siis ilmselt pole Alliksoo sõnul võimalik kolmandal isikul kuidagi saada tagatisi ega garantiid kaubavoogude toimimise tagamiseks juhul, kui töövõtja sada ei taga.

"See on teema, kus me pole igapäevaselt kodus, kuid ma saan neist aru, et nad kindlustavad enda tagalat," ütles Alliksoo.

Lemminkäinen Eesti juhatuse esimees Sven Pertens ei mäleta, et kunagi varem oleks hanke käigus sellist garantiid nõutud. "See on äärmiselt ebamõistlik ja riik oleks pidanud mingil muul moel probleemid lahendama. Ei saa kogu vastutust ja riske delegeerida ettevõtjatele. Praegusel juhul on riik probleemidest distantseerunud ja leiab, et ettevõtja peab riskidega ise arvestama," ütles Pertens.

Tema sõnul jätavad tõenäoliselt paljud ettevõtjad hankel osalemata, sest nad lihtsalt ei saa garantiid või ei pea võimalikuks nii suurt riski võtta.

"Ettevõtja, kes hanget pakub, võtab riski, et teine eraettevõtja kasseerib temalt sisse 100 miljonit krooni, ja läheb aastaid, et kohtus vaielda, kas see oli õiglaselt või ebaõiglaselt kasseeritud," ütles Pertens. "Kui leidub üks ehitusettevõtja, kel on eriti head suhted Vopakiga ja kui nad teevad omavahel kokkuleppe, et garantiid ei rakendata, siis see ettevõtja saaks hankel väga suure eelise. Mul pole andmeid, et selline kokkulepe oleks sõlmitud, kuid teoorias on selline konstruktsioon võimalik," rääkis Pertens.

Pertensi sõnul on ka Vopaki äririskid täpselt määratlemata. "Sisuliselt on see põrsa kotis ostmine. Kui Vopak on sõlminud klientidega lepingud, kus on kirjas trahvid, siis me ei tea, kas summa on õiglane või ebaõiglane," lausus Pertens. Ta lisas, et probleem on selle garantiiga igal juhul.

Nordecon Infra juhatuse esimees Erkki Suurorg ei soovinud sel teemal kommentaare anda.

Ehitus hakkab käima üle Vopak E.O.S.-i Termoili terminali "elutee" - üle kahe raudteeharu. Raudtee viib otse terminali ning iga planeerimatu katkestus tähendab, et ettevõte ei saa täita oma klientide tellimusi. Iga ootamatu tõrge halvab olulise osa Eesti kütuse logistikast, ja mitte ainult Vopak E.O.S.-i osa.

Garantiide seadmine on tavapärane, et äritegevus ehk tulu ei oleks negatiivselt mõjutatud. Eelistame, et finantsmõjus lepitakse kõigi osapooltega (peatöövõtja, maanteeamet jne) kokku enne tööde algust, selle asemel et hakata kahjude üle diskuteerima siis, kui tööd on väljunud graafikust. Kõik projekti elluviimist puudutavad ettepanekud esitas Vopak E.O.S. nagu kord ja kohus. Ei vasta tõele, et Vopak E.O.S. lükkas tagasi kindlustuse garantii, sest ärikatkemise kindlustus ei kata eelpoolnimetatud riske.

Garantiisumma kujunemist on Vopak E.O.S. põhjendanud maanteeametile mitmeid kordi.Vastutus on pandud ehitajale, sest vastavalt riigieelarve seadusele on riigiasutusel keelatud võtta laenu, kasutada kapitalirenti ning võtta muid selliseid kohustusi. Lõppkokkuvõttes maksab riik garantii hankimisega seotud kulud kinni, kuna ehitaja arvestab sellega pakkumuse koostamisel. Maanteeameti hinnangul ei piira garantii nõue olulisel määral hankel osalejate ringi ja seda tõestab ka pakkumuste avamiseks laekunud pakkumuste arv - 5. Maanteeametil polnud häid valikuid, sest raudtee omaniku tingimustega mittearvestamisel poleks seda hanget üldse teha saanud.

Et ükski pakkuja ei vaidlustanud hankedokumente garantiinõude tõttu, järeldasime, et selgitused olid piisavad ning pakkujad on olukorra keerukust mõistnud. Garantiid kasutatakse siis, kui transport raudteel on takistatud kauem, kui pooled on omavahel kokku leppinud ning takistustest põhjustatuna on raudteel opereerivale Vopak E.O.S. tekkinud kahju. Vopak E.O.S. peab tekkinud kahju ka tõendama.

Garantii nõudmine ja selle konkreetne summa peavad eesmärgi saavutamiseks olema sobivad, vajalikud ja mõõdukad . Nõudmised peavad kaaluma üles kõik võimalikud vastuargumendid.

Kui maanteeamet on esitanud mõistlikud põhjendused taolise garantii vajalikkuse ja suuruse kohta, ei sea ka riigihangete seadus siin muid piiranguid, kui vaid proportsionaalsuse põhimõtte kaudu.

Raadio ettevõtlikule inimesele

Äripäeva raadio 92.4

Hetkel eetris

Kava

    Vaata kogu kava
    Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
    24. November 2011, 18:45
    Otsi:

    Ava täpsem otsing