Silvia Kruusmaa • 26. jaanuar 2011 kell 12:27

Töötukassa lubab rohkem tööotsingu töötubasid ja tööklubisid

Töötukassa selle aasta töös on endiselt esikohal töövahendus ja tööotsingute nõustamine. Eelmise aastaga võrreldes on kavas korraldada töötutele rohkem tööotsingu töötubasid ja tööklubisid.

Pea kõigis töötukassa klienditeenindustes on avatud ka karjääriinfotoad, kus kõik soovijad saavad teavet töö- ja õppimisvõimaluste kohta ning nõuandeid töö otsimiseks ja  tööle kandideerimiseks.

Töötukassa nõukogu kinnitas täna töötukassa 2011. aasta tööplaani ja tutvus töötukassa klienditeeninduse rahulolu-uuringu tulemustega.

Töötukassa jätkab tihedat koostöö tööandjatega, et töötutele oleks pakkuda rohkem töökohti. Töövahendust toetab uue teenusena tööproov, mis võimaldab töötul pakutavat tööd järele proovida ja tööandjal tema sobivuses veenduda enne töösuhte sõlmimist. Esmaspäevast avab töötukassa iseteenindusportaali ehk virtuaalse klienditeeninduse, mille kaudu saab otsida tööd ja töötajaid. Järk-järgult tuleb portaali juurde ka võimalusi teiste töötukassa teenuste kasutamiseks.

Töötukassa klientide arv on aasta taguse ajaga võrreldes küll vähenenud, kuid kasvanud on pikaajaliste töötute osakaal ning sellega koos vajadus töölesaamist toetavate teenuste järele. Täiend- ja ümberõpet saab töötukassa kaudu sel aastal ligikaudu 17 000 inimest - kaks korda mullusest enam. Varem vaid täiendõppeks ette nähtud koolituskaarti saab nüüd kasutada ka ümberõppeks. Senisest enam peab töötukassa tegema koostööd kohalike omavalitsustega, et aidata töötuid, kelle töölesaamist takistavad sotsiaalsed probleemid.

Töötukassa nõukogu tutvus ka töötukassa klienditeenindusega rahulolu uuringut. Uuringu käigus küsitleti eelmise aasta lõpus 1038 tööandjat ja  2927 tööotsijat. Tulemused näitavad, et keskmine rahulolu töötukassa klienditeeninduse protsessiga  oli 2010. aastal 78 palli ja rahulolu teenindajate asjatundlikkusega oli 81 palli 100-palli skaalal.

Uuringu läbiviija Faktum & Ariko projektijuhi Kadri Suitsu sõnul on rahulolunäitajad üldiselt suhteliselt kõrged. "Võib öelda, et koolipoisi skaalal annavad Töötukassa teenuste kasutajad klienditeenindusele hetkel hindeks 4," ütles Suits.   

Kuna eelmine aasta oli töötukassa esimene terviklik tegevusaasta pärast tööturuameti ülesannete ülevõtmist, oli ka uuring esmakordne.

Hetkel kuum