Loksa linn nõuab valitsusele  6400 eurost trahvi

Kaisa Gabral 03. veebruar 2011, 13:33

Loksa linn taotleb valitsusele ca 6400 euro suuruse trahvi määramist, teatas Loks alinnavalitsus.

Loksa linn esitas 7. septembril 2008 Tallinna Halduskohtule kaebuse Vabariigi Valitsuse7. augusti 2008 korralduse nr 354 “Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008 korralduse nr 241 osalise tühistamise nõudes ning Vabariigi Valitsuse kohustamise nõudes Loksa linna poolt Loksa Kultuurikeskuse renoveerimise ja juurdeehituse projekti suhtes esitatud eeltaotluse uueks läbivaatamiseks.

Tallinna Halduskohtu 21. oktoobri 2010 otsusega haldusasjas nr 3-08-1770 kaebus rahuldati. Vabariigi Valitsuse ülalviidatud korraldus tunnistati õigusvastaseks ning Vabariigi Valitsust kohustati tasuma õigusabikulud ja Loksa linna vaidlusalust eeltaotlust uuesti läbi vaatama.

Tallinna Halduskohtu viidatud otsus jõustus 23. novembril 2010, ent juba enne seda oli vaidluses Vabariigi Valitsust esindanud siseministeerium Loksa linnale avaldanud, et ei kavatse halduskohtu otsust vaidlustada. Tänaseks on õigusabikulud Loksa linnale tasutud.

Käesolevaks hetkeks on Tallinna Halduskohtu otsuse jõustumisest möödunud kaks ja pool kuud, ent Vabariigi Valitsus ei ole Loksa linna eeltaotlust siiani uuesti läbi vaadanud ega seda isegi mitte arutanud. Seejuures andis ekspertkomisjon oma seisukoha Loksa linna eeltaotluse osas uuesti juba 27. detsembril 2010. Seega on Vabariigi Valitsusel olnud piisavalt aega ja võimalusi Loksa linna eeltaotlus uuesti läbi vaadata, ent seda ei ole siiani tehtud.

Öeldut arvestades taotleb Loksa linna HKMS § 98 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsusele Tallinna Halduskohtu 21. oktoobri 2010 otsuse täitmata jätmise eest rahatrahvi määramist. Loksa linn leiab, et rahatrahvi määramine on õigustatud maksimaalses võimalikus, s.o 6400 euro suuruses summas. Vabariigi Valitsuse näol on tegemist täidesaatva võimu kõrgeima organiga, kelle puhul ei saa kohtuotsuste täitmata jätmist kuidagi aktsepteerida. Seetõttu tuleb temapoolset kohtuotsuste täitmata jätmist karistada maksimaalse võimaliku rangusega.

 

 

 

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
03. February 2011, 13:33
Otsi:

Ava täpsem otsing