Indrek Kald • 11. märts 2011 kell 13:42

Tallinna linnakassasse laekus kahe kuuga 67 miljonit

Aasta kahe esimese kuuga laekus Tallinna linnakassasse 66,7 miljonit eurot, mis moodustab ilma finantseerimistegevuseta 14,9% aastaks planeeritud laekumistest.

Maksutulu laekus kahe kuuga 40,7 miljonit eurot, moodustades 15,8% aastaks kavandatust. Sealhulgas koguti üksikisiku tulumaksu 35,3 miljonit eurot ehk 16,5% aastaks planeeritust ning kohalikke makse 5,4 miljonit eurot ehk 23,3% aastaplaanist. Müügimaksu laekus esimese kahe kuuga 4,3 miljonit eurot ehk 26,6% aastaks kavandatust.

Linna asutuste majandustegevusest laekus aasta esimese kahe kuuga 10,4 miljonit eurot ehk 15,9% aastaks kavandatust.

Muid tulusid saadi kahe kuuga kokku 453 000 eurot, moodustades 13,6% aastaks kavandatust. Toetusi riigilt ja välisrahastuse andjatelt laekus kokku summas 12,1 miljonit eurot, mis moodustab 12,1% plaanitust.

Linna investeerimistegevusest laekus 2,2 miljonit eurot ehk 15,2% aastaks planeeritust.

Väljamakseid tegi linn 2011. aasta esimesel kahel kuul kokku summas 70,2 miljonit eurot, mis moodustab 15,4% aastaks kavandatust. Väljamakseid haldustegevuseks tehti kokku summas 67,7 miljonit eurot, lepingujärgseid võlakohustuste intresse ja muid finantskulusid tasuti kokku 736 000 eurot.

Investeerimistegevuse raames tehti väljamakseid summas 2,3 miljonit eurot, finantseerimistegevuse väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku summas 154 000 eurot.

Linna vabade rahaliste vahendite jäägiks kujunes veebruari kuu lõpu seisuga 19,8 miljonit eurot.

Hetkel kuum