Moissejev lõi hambad Ossipenko kätte

Koit Brinkmann 25. märts 2011, 00:00

Hoobi andjaks pole aga aastaid mehe ärivõtetel silma peal hoidnud kapo ja prokuratuur, vaid hoopis Ossipenko piirilinna kommunaaläri valitsejaks aidanud mõjukas kohalik poliitik Aleksandr Moissejev.

Narvas on tekkinud tüli piirilinna kommunaalteenuste turu ümberjagamise plaanide tõttu. Kohaliku halli kardinali Moissejevi eestvedamisel vastuvõetavad otsused jätavad edaspidi kommunaaläri suurtegija Ossipenko ilma linna rahakotist tulevatest summadest. Näiteks ostab Narva linn Ossipenko firmalt N&V kuni 2014. aasta lõpuni tänavate hooldamise teenust 3,8 miljoni euro (59 miljoni krooni) eest.

Esmapilgul paistab Narvas kõik olevat vanaviisi. Jõgi voolab ikka mere poole, autod vuravad üle piiri Venemaale ja tagasi, linna juhivad keskerakondlased, prügimajandus ja tänavapuhastus on Ida-Virumaa kommunaalärimehe, kohalike riigihangete võitmise meistri Ossipenko ajada. Ka Moissejev on vanglast väljas ja toimetab Narva linnale kuuluvas bussifirmas Narva Bussiveod. Ta soovib toimetada vaikselt, ilma suurema tähelepanuta. Telefoniintervjuuga polnud Moissejev päri ning kirjalikult saadetud küsimustest jättis mitmele vastamata.

Kohalik bussifirma laindab haaret. Hiljuti ilmus ajakirjanduses uudisnupp, et Narva Bussiveod soovib hakata lisaks reisijate transpordile ka prügi vedama, haljasalasid hooldama ning tänavaid puhastama. Alles viis aastat tagasi oli Moissejev see, kes veenis Narva linnajuhte käituma täpselt vastupidi ehk loobuma tänavate puhastamisega tegelemisest. Moissejeviga seotud ettevõte teenis siis piirilinna kommunaaläri Ossipenko kontrolli alla suunamisest 3 miljonit krooni vaheltkasu. Lisaks säilitas Moissejev koha Ossipenko kontrolli alla läinud firma nõukogus. Nüüd aga - üllatus, üllatus - peetakse just Moissejevit teenuste linna kätte tagasiviimise initsiaatoriks.

Öeldakse, et pole mõtet hammustada kätt, mis sind toidab. Seetõttu ongi tüli puhkemine üllatav, sest Narvas toimuvast jääb mulje, et nüüd on Moissejev otsustanud lüüa hambad Ossipenko kätte. Linnale kuuluv bussifirma on kasu lõikamas riigihangete seaduse ühest erisusest, mis lubab hankijal konkurssi korraldamata sõlmida lepingu äriühinguga, mille kõik aktsiad või osad kuuluvad otseselt hankijale endale.

Esimese pääsukesena otsustaski linnavalitsus sõlmida sisetehingu liikluskorraldusvahendite, tänavavalgustuse ja haljasalade hooldustööde tegemiseks aastatel 2011-2015, maksumusega 3 miljonit eurot (47 miljonit krooni).

See tähendab aga, et Ossipenko peab hakkama oma äri Narvas koomale tõmbama. Seni hoolitses liikluskorraldusvahendite korrashoiu eest AS Heakorrastus, millest ligi 90 protsenti kontrollib Ossipenko ja ülejäänud on Narva linna omandis. See ongi see firma, milles Moissejev aitas 2006. aastal Ossipenkol suurosalust saada.

Ootamatud lahkhelid Keskerakonnas. Linnale kuuluvat bussifirmat soosiva linnavalitsuse otsuse peab kinnitama ka volikogu, kuid ootamatult tekkis tõrge koalitsiooninõukogu istungil, kui Moissejevi leer jäi oma sooviga vähemusse ja otsust ei võetud vastu. Moissejeviga vastasleeris oleva volikogu liikme Vladimir Mižui sõnul ei nõustutud sellega, et leping sõlmitakse viieks aastaks. "Andsime linnavalitsusele õiguse eelarve summa piires teha leping aastaks ning siis vaadata, kuidas ja kui edukalt firma töötab," selgitab ta.

Tegemist on esimese liivateraga edukalt töötanud masinavärgis, mis lisaks puhkenud äritülile võib tuua kaasa pingeid Narvat valitseva Keskerakonna sees.

Ossipenko lahinguta ei lahku. Võib uskuda, et Ossipenko ei ole papist poiss, kes laseks ennast lahinguta linnast välja süüa. "Ma ei arva, et see on hea mõte. See on kellelegi kasulik, sellepärast seda tehaksegi," kommenteerib Ossipenko linnavõimu soovi anda kommunaalteenused konkursita munitsipaalettevõttele.

Aastaid Ida-Virumaa suuremate linnade tänavapuhastuse hangetel mängleva kergusega puhta töö teinud suurärimees ei usu ka, et Narva Bussiveod hakkab edaspidi teenust odavamalt pakkuma. "Kui konkurssi ei toimu, ei ole ka hind õige," lisab ta.

Näete linnavõimu otsuste taga veel muid mänge? "Raske on praegu aru saada. Vaatame, milline otsus tuleb ja kes ja kuidas hakkab töid tegema. Siis saab kommenteerida," jääb Ossipenko vastusega ettevaatlikuks.

Diplomaatilist vastust võib ka mõista, sest tooli alt ära tõmbajate ninamehena nimetatakse just kohalikku mõjuvõimsat otsustajat Moissejevit. Endine keskerakondlaste piirkonnajuht ja volikogu liige istus mullu politseikomissarile pistiseandmise katse eest trellide taga. Uude riigikokku valitud Narva volikogu esimees Mihhail Stalnuhhin rääkis mõni aeg tagasi, et tema usaldab Moissejevit ka pärast kriminaalkaristuse kandmist ning patt oleks linna ettevõtetes tema teadmisi ja kogemusi mitte kasutada.

Kommunaalteenuste valdkonnas liigub suur raha ja kes ei tahaks ise kontrollida selle liikumist? Selleks on kõige lihtsam tee konkurent linnast välja süüa. Volikogu opositsionääri, kunagise keskerakondlase Nadežda Sinjakova sõnul on Moissejev see, kes neid kommunaalteenuste projekte Narva Bussivedudes juhib. "Seal on plaan Ossipenko linnast minema lüüa ja saada kommunaalvaldkonna rahavood enda kontrolli alla," väidab ta.

Ossipenko eitab tüli Moissejeviga. Linnas räägitakse Ossipenko ja Moissejevi vahelisest konfliktist, mille põhjuseks on ühe poole täitmata lubadused. Ossipenko lükkab sellised jutud tagasi. "Eks räägitakse palju igasuguseid jutte ja igaüks võib rääkida, mida tahab. Mitte mingeid vaidlusi meil Moissejeviga ei ole ja ei saagi olla," kinnitab ta.

Eelmisel suvel, kui Moissejev vangis istus, võttis Ossipenko ta maha ASi Heakorrastus nõukogu esimehe kohalt, kus ta oleks pidanud olema 2012 aastani. Arvatakse, et see oli esimene märk kahe mõjuka mehe vahel tekkinud tülist. Nüüd soovib Moissjev Ossipenko tõugata Narva kommunaalärimehe troonilt.

Möödunud aasta oktoobris saatis ASi Narva Bussiveod juhatuse liige Stanislav Sorokin Narva linnapeale Tarmo Tammistele kirja, milles tegi ettepaneku anda haljasalade ning teiste maa-alade hooldustööd ettevõttele üle ilma riigihanget korraldamata.

"Kaaludes erinevaid variante ettevõtte potentsiaali efektiivsemaks kasutamiseks, lähtudes linna ees seisvate oluliste ülesannete lahendamise vajadusest võimalikult optimaalsel viisil ning tulenevalt sotsiaalse kaasvastutuse rolli täitmisest täielikult linna omandis oleva ettevõttena, teeme Narva linnavalitsusele ettepaneku kaaluda ülaltoodud hoolduspiirkondade osas hoolduslepingute vormistamist ASiga Narva Bussiveod neljaks aastaks alates 01.05.2011 kuni 30.04.2015," kirjutas Sorokin Narva linnapeale.

"Peame tunnistama, et võetava ülesande täitmine ei ole kindlasti lihtne vajalike investeeringute, uue töökorralduse ning sotsiaalse vastutuse, st teenuse korrektse ja läbipaistva täitmise seisukohalt. Samas näeme selles võimalust korrastada ja ühtlustada linnale kuuluvatel haljasaladel ning teistel maa-aladel hooldustööde kvaliteeti ning majanduslikku ratsionaalsust kooskõlas "Narva linna haljastuse arengukava 2009-2014"," lisas Sorokin.

20. jaanuaril muudeti Narva linnavolikogu otsusega ASi Narva Bussiveod põhikirja, mille järgi on ettevõtte tegevusaladeks lisaks transporditeenuse osutamisele ka jäätmevedu, heakorrastus- ja haljastustööde teostamine, välisvalgustuse paigaldus, remont ja hooldus, liikluskorraldust tagavate vahendite hooldus, teede ja tänavate hooldustööde teostamine ja kinnisvara hooldus.

2009. aasta suvel oli Narva võimuritel Ossipenkoga riid, kui väidetavalt küsiti temalt valimisteks igakuist 100 000kroonist "obrokit". Ossipenko vastus olevat olnud, et endiselt politseikomissarilt ei õnnestu raha välja pressida. Pärast seda sumbus teema, kuid siis võitis Narvas ootamatult ühe asfalteerimise hanke firma, mis ei kuulu Ossipenkole. Üks seltskond plaanib Ossipenko linnast välja süüa.

Moissejevit ja Ossipenkot on saatnud skandaalid Nüüdseks vastasleeris olevad Aleksandr Moissejev ja Nikolai Ossipenko sattusid pistiseskandaalidesse, olles mõlemad kahtlustuse kohaselt seotud pistise pakkumisega.

Endine politseikomissar Nikolai Ossipenko on kohalike poliitikute abil teinud kommunaalärist Ida-Virumaal endale tõelise rahamasina.

Ossipenkot teadvad inimesed on meenutanud, kuidas ta omal ajal tuli Karpaatidest, kogu varandus kahe kilekotiga näpus. Üle kahekümne aasta töötas Ossipenko miilitsas ning politseis. Miilitsa piirkonnavolinikust jõudis ta üheksakümnendate algul Jõhvi politseikomissariks.

1999. aastal vabastati ta Tallinna Politseiprefektuuri Ida politseiosakonna korrakaitsetalituse komissari kohalt. Kuigi vallandamise ametlik põhjus oli ametikoha kaotamine, peetakse selle tegelikuks põhjuseks keskkriminaalpolitsei kogutud infot tollase Ida-Viru prefekti Helmut Paabo sidemete kohta allilmategelastega. Jälitustoimikust käis toona läbi ka Jõhvi politseikomissar Ossipenko nimi. Toimiku andmetel ostis Ida-Viru politsei variisikute kaudu Ossipenkole kuuluvast firmast kaubiku Ford ning see politseivärvides masin vedas igal hommikul Ossipenko tütart kooli.

Väidetavalt varjas alguses oma ärihuvisid. Ossipenko äridest politseikomissarina rääkis oma surmaeelses videoesinemises ka Kohtla-Järve kunagine linnavolinik ja ärimees Nikolai Knjazev, kelle mõrva uurimisel esitati videosalvestis kohtus asitõendina. Ajaleht Põhjarannik on kirjutanud, kuidas salvestusel rääkis Knjazev tollase linnapea Valeri Korbi väidetavalt ebaseaduslikust rahakogumisest linna tellimusi soovivatelt ettevõtjatelt.

Knjazev asus 1992. aastal Ossipenko firmasse tööle kommertsdirektorina. Ossipenko oli sellel ajal Jõhvi politseikomissar ning ametlikult tegeles äriga tema vend Viktor. Knjazevi sõnul oli Viktor lihtsalt suitsukate, tegelikult juhtis äri komissar.

Knjazev tunnistas videos, et Ossipenko tegeles tol ajal ka värvilise metalli ja Venemaalt toodud salaviina äriga, viina müünud ta oma restoranis Fööniks, kaupluses Orti ja kahes kioskis. Ossipenko ärisid katnud Knjazevi sõnul aga üks majanduspolitsei töötaja, kes selle eest ka raha sai. Kriminaalmenetlus lõpetati tõendamatuse ja kuriteo koosseisu puudumise tõttu.

Imepärane edu riigihangetel. Pärast politseitöölt lahkumist sisenes Ossipenko Ida-Virumaa kommunaalteenusteärisse ja seda seninägematu edukuse ja rentaablusega. Järjest noppis tema firma N&V võite Narva, Jõhvi, Sillamäe ning Kohtla-Järve riigihangetel. Mõnel aastal maksti näiteks Kohtla-Järve linnaeelarvest koguni kümnendik Ossipenko firmadele. Sageli õnnestus tal lisatöödega omavalitsuselt välja pigistada sama palju raha, kui oli ette nähtud lepinguliste töödega. Näiteks aastail 2000-2005 maksis Kohtla-Järve linn ASile N&V lepinguliste tööde eest 69,6 miljonit ja lisatööde eest veel 69,5 miljonit krooni. 2006. aastal teenis AS N&V ligi 100miljonilise käibe juures 50 miljonit krooni kasumit.

Haaras kontrolli Narvas. Tõestuseks, et Ossipenko pea jagab nagu koorelahutaja, oli tema sisenemine Narva kommunaalteenuste turule. Et mitte võistelda tööde pärast poolenisti linnale kuuluva ettevõttega Heakorrastus, ostis Ossipenko ära teise poole aktsiatest. Tehingu õnnestumisel oli abimeheks linnavolinik ja Heakorrastuse nõukogus linna esindajana istunud Moissejev. Mõni aeg hiljem suurendas Ossipenko Heakorrastuse aktsiakapitali ning ettevõte oligi tema kontrolli all.

Selline äriedu on tekitanud nii konkurentide seas kui ka meedias imestust. Selgitus võib peituda 2009. aasta sügisel Viru ringkonnaprokuratuuri poolt Kohtla-Järve linnapeale Jevgeni Solovjovile esitatud kahtlustuses linnahangete suunamise eest pistise võtmises. Kahtlustuse järgi andis teiste seas pistist ka Ossipenko firma N&V, tehes Solovjovi Ahtmes asuvas majas ja selle ümbruses vastutasuks remondi- ja heakorratöid.

Alustas Narvas äritegevust 90ndate lõpus Venemaal 1968. aastal sündinud Aleksandr Moissejev lõpetas 1987. aastal Tallinna Polütehnikumi tehnik-elektriku erialal. Mehe enda sõnul ei ole ta valitud erialal kunagi töötanud, küll olnud ta 1990ndate alul kooperatiivide ajal tegev äris. 1996. aastal sai Moissejev Eesti kodakondsuse.

Moissejevi varasemast tegevusest räägitakse Narvas uskumatuid jutte. Näiteks seda, et veel 1990. aastate algul töötas ta Riias Nõukogude armee eriosakonnas. 1998. aastal olevat ta Eestisse tulnud Venemaalt Saranskist, kust ta põgenenud, kuna petnud kompanjone hotelli- ja kasiinoäris. Moissejev on ise need jutud ümber lükanud.

Kreenholmi äripartner. 1990ndate lõpust alates tegutses Moissejev juba Narvas. Fervesta Grupi nimeline osaühing müüs Narva Kreenholmi ettevõtetele õmblustarbeid - niite, nööpe, lukke jms. Senised tarnijad lükati kas kõrvale või siis osteti neilt kaup ja müüdi tehasele suure vaheltkasuga.

1998. aasta suvel astus ta Keskerakonda, juhtis vahepeal erakonna Narva piirkonda. Saades linnavolikogu liikmeks, hakkas ta jõuliselt linna otsuseid enda ja oma sõpruskonna kasuks suunama. Äripäev on kirjutanud selle sõpruskonna äridest linnale kuuluva kinnisvaraga.

2008. aasta augustis pidas kaitsepolitsei Moissejevi kinni kahtlustatuna 100 000kroonise altkäemaksu andmises Ida politseiprefektuuri majanduskuritegude talituse juhile Jevgeni Fedorenkole. Vastutasuks pidi Fedorenko tegema kahes kriminaalasjas Moissejevile sobiva otsuse.

Jäi kohtus süüdi. Viru maakohus mõistis Moissejevi süüdi altkäemaksu lubamise ja andmise katses, karistuseks määrati kümne kuu pikkune vangistus. Hiljem muutis Tartu ringkonnakohus süüdimõistmise kvalifikatsiooni pistise lubamise ja andmise katseks, karistust ei muudetud.

Linnas imestatakse, miks läks tavaliselt ettevaatlik ja kaval Moissejev ise raha üle andma. Ta pidi ikka väga kindel olema selles, et asi toimib. Arvatakse, et mängus võis olla ka Ossipenko käsi, kuid sellele infole pole mitte mingisugust kinnitust.

Narva linnavolikogu juht Mihhail Stalnuhhin on öelnud, et Moissejevit provotseeriti raha andma. Mullu novembris vanglast vabanenud Moissejev asus tööle linnale kuuluvas ASis Narva Bussiveod, samuti on ta säilitanud nõukogu liikme koha linnale kuuluvates ettevõtetes.

Selle aasta jaanuaris arvati Moissejev hoolimata Narva piirkonna juhtide vastuseisust Keskerakonnast välja.

Narva linnas teeb heakorratöid AS Heakorrastus, mis kuulus võrdselt Narva linnale ja ASile Cleanaway (praegu AS Veolia Keskkonnateenused). Praegu on ligi 90% sellest firmast Nikolai Ossipenko kontrolli all. Ettevõte liikus Ossipenko kätte Aleksandr Moissejevi abil, kellega seotud firma teenis vahelt 3 miljonit krooni.

Cleanaway asus 2006. aasta veebruaris otsima enda 50-protsendilisele osalusele ostjat. Osalust pakuti kaasaktsionäriks olnud Narva linnale. Linnavarakomisjon otsustas aga 2006. aasta märtsis aktsiate ostueesõigust mitte kasutada. Linnavarakomisjoni liige oli siis ka Moissejev, kes samal ajal pidas Cleanawayga osaluse ostuks läbirääkimisi. Nendel kõnelustel esindas Moissejev erafirmat OÜ IV Invest Development. Kõneluste tulemusena ostis IV Invest Development osaluse kuue miljoni krooni eest ning müüs mõni nädal hiljem ehk 15. mail Heakorrastuse aktsiad üheksa miljoni krooni eest edasi Ossipenko firmale.

Ametlikult kuulub OÜ IV Invest Development Moskvas elavale Marina Uvarovale. Ettevõtte juhatusse kuulub ka Jelena Pahhomova, kes on Narva linnavolikogu elamukomisjoni esimees ning SA Narva Linnaelamu juhatuse liige.

Linn ei pea spekuleerima, aga poliitik võib. Küsimusele, kas linn ei oleks ise võinud teenida need kolm miljonit, vastas ASi Heakorrastus nõukogu liige Moissejev 2006. aasta sügisel Äripäevale, et linn ei pea spekuleerima.

Samas kinnitas Moissejev, et tema pole läbirääkimisi pidanud, sest sidet IV Invest Developmentiga tal pole. "Rääkinud olen Cleanawayga nendel teemadel küll. Rääkimised ning läbirääkimised on erinevad asjad," on Moissejev varem Äripäevale öelnud.

Cleanaway tegevdirektori Argo Luude kinnitusel pidasid nad aga aktsiate müügiks IV Invest Develpomendile läbirääkimisi just Moissejeviga, kellel selle firmaga justkui mingit seost pole.

Moissejev istus kahel toolil. Luude on öelnud, et kuna lepingud linnaga said läbi ja firma 50protsendilise omanduse juures ettevõtet ei kontrollinud, otsiti aktsiatele ostjat.

"Ostuhuvi tuli Moissejevi käest. Temaga pidasime ka läbirääkimisi, üks meesterahvas oli ASi Heakorrastus nõukogust veel," lausus Luude. IV Invest Developmenti omanik ning juhatuse liige Marina Uvarova ja teine juhatuse liige Jelena Pahhomova läbirääkimistel ei osalenud.

Luude nentis, et talle tuli üllatusena, et Cleanawaylt ostetud aktsiad müüdi edasi Nikolai Ossipenkole. "Kui me müüsime, uskusin, et nad ostavad endale," ütles Luude. "Inimesena jättis Moissejev meeldiva, erudeeritud mulje."

Moissejev istus aastaid ASi Heakorrastus nõukogus. Linna esindas ta nii, et poolenisti linnale kuuluvast ettevõttest sai Nikolai Ossipenko firma, milles Narva linnal on 11,5protsendiline väikeosalus. Ossipenko firma lihtsalt suurendas nii palju aktsiakapitali.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
24. November 2011, 18:50
Otsi:

Ava täpsem otsing