Silvia Kruusmaa • 4. aprill 2011 kell 13:13

Ilves riigikogu liikmetele: olnu ei pea teid kammitsema

Parlamendi uus koosseis alustab alati puhta lehena, tal on uus mandaat ning iga parlamendi liige alustab täna otsast peale ja uuesti, ütles president Toomas Hendrik Ilves täna Toompeal, kõneldes riigikogu XII koosseisu avaistungil.

“See tähendab, et olnu ei pea teid kammitsema, kui leiate, et senitehtu hästi ei tööta. See tähendab, et võite teha teist- ja uutmoodi, kui vanamoodi ei tulnud hästi välja. See tähendab, et lähtuge oma tõekspidamistest,” sõnas riigipea. “Põhiseadus on määranud riigikogu kestma läbi aja. Ühelt poolt paneb see teile kohustuse olla oma eelkäijate vääriline, hoida ja edendada siin varem tehtut. Teisalt sõltub just teist, kuidas suhtub Eesti rahvas oma parlamenti ja koos sellega oma riiki kümne, viiekümne ja saja aasta pärast.” 

President Ilvese sõnul on igal riigikogu liikmel üks, kuid see-eest täiesti erandlik eesõigus: esindada kõrgeima võimu kandjalt saadud usalduse toel rahvast ja langetada riigi käekäiku määravaid otsuseid.

“Iga riigikogu liige kannab seega topeltvastutust. Ta peab oma mandaadi välja teenima ja esindama oma valijate tahet. Aga samal ajal vastutab ta parlamendi ees, mille järjekorranumber kasvab, kuni elab Eesti Vabariik,” ütles riigipea.

Vabariigi President rõhutas: riigikogu liikme tähtsaim omadus on mõistmine, et ta on valitud teenistusse, teenima oma valijaid, teenima riiki ning riigi teenimine on auasi.

“Au ei tee vahet soo, vanuse, rahvuse, erakonna ega valimisringkonna järgi. See on kapital, millega mõõdetakse teie töö tulemuslikkust päeval, mil teie volitused siin majas lõpevad. Ja lootkem ühiselt, et seda moraalset kapitali saate oma järeltulijatele pärandada rohkem, kui täna ise siit eest leidsite,” kõneles riigipea. “Kui teie moraalse kompassi nõel näitab õigesse suunda; kui te lähtute oma töös teadmisest, et just selle maa ja rahva keel, kultuur ja vaimsus kannavad me riiki ja iga inimest, siis pole see ülesanne raske.”

President Ilves soovitas riigikogu liikmeil, kes asuvad täitma valijatelt saadud mandaati, endilt otse ja ausalt: kas elu kõikjal Eestis on ühtviisi elamist väärt? Kas kõik me talendid löövad õitsele? Kas meie ülikoolide pakutav haridus rahuldab me kõige targemaid noori? Kas me põhikoolid, kutsekoolid ja gümnaasiumid valmistavad ette noori, kes saavad hakkama ja leiavad tööd 21. sajandi majanduses? Kas parimatest ideedest saavad ühishuve edendavad otsused? Kas meie kodanike põhiseaduslikud õigused on alati ja kõikjal vääramatult kaitstud? Kas oleme, me kõik, emakeelest ja kultuurist sõltumata, õnnelikud just siin, Eestis?

“Kuni vastus on eitav või isegi ebalev, ei peaks me muretsema eesmärkide nappuse üle,” sõnas riigipea. “Eesti järgmiseks eesmärgiks on kujundada meie riigist elukeskkond, kust omad ei lahku, kuhu tullakse võõrsilt kogemuse võrra rikkamana tagasi ja kus kõik Eesti sõbrad soovivad elada, end teostada ja meie ühist elu rikkamaks muuta. Ja siis on meil tõesti riik, mis näeb välja nii ja käitub nii, nagu poleks okupatsiooni siin kunagi olnudki.”

See siht väärib pingutust ja eneseületust; see väärib isikliku egoismi ja erakondliku väikluse allasurumist, koalitsiooni ja opositsiooni sisulist koostööd, kinnitas president Ilves.

Hetkel kuum