Gaasitööde eest vastutab omanik

Riina Tamm 13. aprill 2011, 00:00

Gaasitöödeks on gaasiseadme ja -paigaldise paigaldamine, demonteerimine, remontimine ja hooldamine ning nende tööde nõuetekohase ja õigeaegse tegemise eest vastutab seadme omanik.

Omanik peab tagama, et gaasitöid teeks ettevõte, kes on registreeritud majandustegevuse registris gaasitööde tegijana. Registreering on tunnistus selle kohta, et ettevõtte spetsialistidel on tööde tegemiseks luba ehk vajalik pädevus. Samuti on omaniku kohustuseks jälgida, et gaasiseadme hooldustöid tehakse tootja poolt ettenähtud sagedusega.

Gaasiseadme paigaldamisel tuleb arvestada sellega, et hooldamine, kontrollimine ja ligipääs juhtimisseadistele ei oleks raskendatud või takistatud. Seda nõuet tuleb eriti rangelt järgida vanemate hoonete renoveerimisel ja ümberehitamisel. Ette on tulnud juhtumeid, kus renoveerimistööde käigus on gaasikraanid ja -arvestid seinakonstruktsioonidesse peidetud ja seega ligipääs hooldustöödeks või avariiolukorra likvideerimiseks takistatud.

Vanemate hoonete gaasipaigaldised on üldjuhul amortiseerunud ja nende ohutustase uutega võrreldes madalam, seetõttu on ligipääsu piiramine või takistamine ohtlik ja lubamatu.

Ka ei tohi omavoliliselt muuta gaasipaigaldise tööks vajalikku ventilatsioonisüsteemi ega sulgeda avasid, mille kaudu gaasiseade saab põlemiseks vajaliku õhu.

Gaasikütteseadme suitsulõõri peab puhastama vähemalt üks kord aastas. Suitsulõõri tohib puhastada ainult kutsetunnistust omav korstnapühkija, kes väljastab omanikule kütteseadme puhastamise akti. Aktile märgitakse kõik tehtud tööd, leitud puudused ja vajadusel ettepanekud puuduste kõrvaldamiseks.

Kõikide gaasitööde tegemise kohta peab ettevõte esitama tellijale deklaratsiooni kinnitusega, et tööd on tehtud vastavalt küttegaasi ohutuse seadusele.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
24. November 2011, 18:51
Otsi:

Ava täpsem otsing