14. aprill 2011 kell 4:20

Kuriteost teatatakse üha sagedamini

Tõepoolest on sagenenud pankrotikuritegudega seotud kuriteoavalduste esitamine ja seda viimase pooleteise aasta jooksul.

"Selles on kindlasti oma osa ka majanduslangusel, mis nüüdseks ilmselt küll suuremalt jaolt juba möödas on," sõnas Ombler.

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Kristel Siitam-Nyiri ütles, et reeglina algatatakse uurimisi kuriteoteate põhjal, mille koostab pankrotihaldur, pankrotiasja arutanud kohtunik või võlanõudja.

Justiitsministeeriumi andmetel anti möödunud aastal teada 141 pankrotikuriteost, millest valdava osa moodustas pankrotiavalduse mitte sisseandmine või tahtlik viivitamine.

Justiitsministeeriumi pressiesindaja sõnas, et üldjoontes võib öelda, et paljud menetlused on saanud alguse pankrotimenetluse käigus.

Mõnel juhul tuleb ette ka olukordi, kus politseile või prokuratuurile esitatakse kuriteoavaldus, kuid samal ajal on pooleli ka tsiviilvaidlus. Sama kinnitab ka Ombler, kuid tema sõnul tekib selline olukord, kui soovitakse tsiviilmenetluste käigus soovitakse teist osapoolt näiteks mõjutada ja selleks esitatakse sama aset leidnud juhtumi kohta prokuratuuri ka kuriteoteade.

Ombleri hinnangul esineb valekaebuseid harva. "Küll aga esineb oluliselt rohkem selliseid kriminaalmenetlusi, kus menetlejale antakse teadvalt valeütlusi. Kuid siin ei saa joont tõmmata majanduskuritegude ja muude kuritegude vahele, sest valeütluste andmist võib esineda kõigis kuriteoliikides," sõnas Ombler.

Majanduskuritegusid iseloomustabki see, et piir kuriteo ja tsiviilõigusliku tehingu rikkumise vahel võib olla õhuke, lisas ka Siitam-Nyiri.

Siitam-Nyiri ütles, et osa kriminaalasju läheb kohtusse, mõned lõpetatakse oportuniteediga ja osa kuriteokoosseisu puudumisega.

40 juhul olid mullu pankrotikuriteod seotud ehitusettevõtetega. Hulgi- ja jaekaubandusega olid kuriteod seotud 17-l, veonduse ja laondusega 15-l ning töötleva tööstusega 10-l juhul.

Kuritegelike pankrottide osatähtsus kasvabpankrotiavalduste arv      pankrotikuriteod2008      995      372009      1826      852010      1635      141Allikas: justiitsministeerium

Autor: Katariina Krjutškova, Anne Oja

Hetkel kuum