Mille alusel firmat hinnata?

Fredy-Edwin Esse 02. juuni 2011, 00:00

Kõik need suhtarvud pakuvad võimalust hinnata firmat ja aktsiat erineva nurga alt. Samuti peab meeles pidama, et võrrelda ei saa võrreldamatuid, mistõttu peaks firma suhtarvude tõlgendamisel otsima analoogiaid samast sektorist või tegevusalalt.

Lühiajalise kohustuse kattekordaja = Käibevara / Lühiajalised kohustused. Lühiajalise kohustuse kattekordaja (current ratio) on üks enam kasutatavaid suhtarve üldse. Kordaja mõõdab käibevara ja lühiajaliste kohustuste suhet. Kuna, vähemalt teoreetiliselt, konverteeritakse käibevara ja lühiajalised kohustused järgneva 12 kuu jooksul rahaks, peaks kattekordaja mõõtma firma lühiajalist likviidsust. Tulemust saab mõõta kas rahas või kordades. Näiteks kui firma A lühiajalise kohustuste kattekordaja on 1,31, võime öelda, et firmal on 1,31 eurot käibevara iga euro kohta, mis on lühiajalise kohustusena arvel. Samuti võib öelda, et firma A on katnud oma lühiajalised kohustused 1,31 korda.

Likviidsuskordaja = ( Käibevarad - Varud ) / Lühiajalised kohustused. Likviidsuskordaja (quick ratio) on eelmise suhtarvu edasiarendus, kus on arvesse võetud ka firma inventari või laoseisu. Sageli ei ole firma laovarud väga likviidsed, nende turuväärtus on kõikuv ja kauba kvaliteeti pole arvestatud. Suured laovarud võivad viidata lühiajalistele probleemidele, kus firma on suure osa oma rahast sidunud aeglaselt liikuva kaubaga ja likviidsus on seetõttu kehv. Seda suhtarvu hinnates peab tähelepanu pöörama, mis sektoris firma tegutseb, sest firmadel nagu Wal-Mart on peaaegu kogu vara laovarudena arvel.

Võlakordaja = Koguvõlgnevus / Koguvara. Võlakordaja (total debt ratio) abil saame parema ettekujutuse firma pikemaajalisest võlgnevusest. Võlakordaja arvestab firma koguvõlgnevust ja näitab, kui palju ettevõtte varast on finantseeritud võõra rahaga ehk võlgadega. Arusaadavalt on firma pikaajalise maksevõime positsioon seda parem, mida madalam on kordaja.

Kasumimarginaal = Puhaskasum / Käive. Kasumimarginaal (profit margin) on üks kõige olulisemaid näitajad firma tegevuse hindamisel. See suhtarv näitab, kui efektiivselt kasutab firma enda varasid ja kui efektiivselt tegutsetakse. Teiste näitajate samaks jäädes on mõistagi kõrgem kasumimarginaal ihaldusväärsem, kuid see sõltub väga paljudest teguritest, sest lühiajalise kasu nimel võidakse teha otsuseid, mis pikas perspektiivis on firmale kahjulikud. Näiteks kui firma A kasumimarginaal on 16%, teenib firma iga müüdud euro pealt 16 senti kasumit.

Koguvarade tulutase = Puhaskasum / Koguvara. Koguvarade tulutase (return on assets, ROA) hindab, kui edukalt on firma kasutanud enda varasid. Selle suhtarvu puhul peab pöörama tähelepanu sellele, et ROA näitab varade tuluteenimise võimet olukorras, kus eeldatakse, et tegemist on vaid omakapitali kasutava ettevõtega.

Omakapitali rentaablus = Puhaskasum / Omakapital. Omakapitali rentaablus (return on equity, ROE) mõõdab põhimõtteliselt seda, kuidas aktsionäridel viimase aasta jooksul on läinud. Raamatupidamise mõistes peaks ROE kõige paremini hindama kasumlikkust, sest aktsionäride ehk omanike jõukuse suurendamine on iga firma eesmärk. Näiteks kui firma ROE on 14%, genereeris firma iga omakapitali paigutatud euro kohta 14 senti kasumit.

P/E = Aktsia turuhind / Puhaskasum aktsia kohta. Aktsia hinna-tulususe suhtarvu (price-earning ratio, P/E) pakub alternatiivset võimalust aktsia väärtuse hindamiseks, prognoosides firma tulevasi kasumeid. P/E suhtarv on üks enimjälgitavaid näitajad aktsiate puhul, kuid see võib oluliselt erineda sõltuvalt sektorist, kus firma tegutseb. Suur suhtarv viitab enamasti, et firmal on suuremad kasvulootused või ei teeni firma väga palju raha ühe aktsia kohta. Samuti viitab suurem P/E, et aktsia on suhteliselt kallim, et investorid on iga teenitava kasuminumbri kohta nõus rohkem maksma. Seega peab seda suhtarvu tõlgendades arvestama paljusid tegureid. Üldjuhul hinnatakse P/E suhtarvu mitte mineviku kasumite, vaid tuleviku kasumiprognooside põhjal.

P/B = Aktsia turuhind / Omakapital aktsia kohta. Aktsia turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhtarvu (price-to-book ratio, P/B) all mõistetakse firma bilansilist omakapitali ühe aktsia kohta. Kuna tegu on raamatupidamisliku väärtusega, peegeldab suhtarv ajaloolist hinda. Põhimõtteliselt võrdleb suhtarv firma investeeringute turuväärtust nende maksumusega. Suhtarv alla ühe võib viidata faktile, et firma ei ole suutnud efektiivselt oma aktsionäridele väärtust luua. Kui ettevõttel on kasvupotentsiaal, võiks see suhtarv olla ühest suurem.

Kasum aktsia kohta = Puhaskasum / Lihtaktsiate arv. Kasum aktsia kohta (earning per share, EPS) pakub meile võimalust võrrelda erinevaid firmasid ja kui palju raha nad aktsionärile teoreetiliselt sisse toovad, sest kõik firmad ei maksa teenitud tulu sajaprotsendiliselt välja.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
24. November 2011, 18:54
Otsi:

Ava täpsem otsing