Anne Oja • 2. juuni 2011 kell 16:36

Rahandusminister tõmbas riigieelarvele piirid

Rahandusministeminister Jürgen Ligi andis täna välja käskkirja, millega paneb ministeeriumite ja riigiasutuste 2012. aasta eelarved sõltuvusse iga asutuse enda teenitud tulust. Riigi tuleva aasta kogueelarve suuruseks on 6,2 miljardit eurot.

Kuueleheküljeline käskkiri kannab pikka ja keerulist nime "Ministeeriumi valitsemisala 2012. aasta eelarve projekti koostamise tingimused ja esitamise tähtaeg ning investeeringute kava koostamise kord ja tegevuskava vormid" ja sellega koos avaldati täna nii seitsmeleheküljeline seletuskiri kui ka seitse lisa.

Ühes lisas toob Ligi välja erinevatele ministeeriumitele ja asutustele kehtestatud piirnormid, mille arvelt võib katta välistoetuste kaasfinantseerimist, seadusest tulenevate määradega seotud kulusid, rahvusvahelisi kohustusi nagu rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksusid ja siseriiklikke kohustusi, milleks on peamiselt õppelaenude kustutamisega seotud kulud.

Kulud välistoetustele, majandustegevusest, hasartmängumaksust ja aksiisidest ja teistelt riigiasutustelt teenitud tulu kasutamine otseselt piiratud pole, kuid sõltub sissetulekust.

Nii näiteks on näha, et keskkonnaministeeriumi kulud sõltuvad suuremas osas nende enda teenitavast. Ministeeriumi 455 miljoni euro suuruse kulu juures on piir tõmmatud 43 miljoni euro kanti, mis teeb teenimiskohustuseks 412 mln eurot. Kõvasti peavad ise raha teenima ka põllumajandusminister ja regionaalminister, esimene  253 miljonit ja teine 126 miljonit eurot. Samas saab kaitseminister riigi rahakotist pea kogu ministeeriumi väljamineku, 335 miljonit eurot.

 

Hetkel kuum