Kindlustusvaidlusi lahendab lepitaja

Jüri Aava 08. juuni 2011, 00:00

Kui kehtiva liikluskindlustuse seaduse järgi lahendas vaidlusi vastav vaidluskomisjon, siis edaspidi tekib kindlustusseltside otsustega rahulolematutel klientidel võimalus pöörduda Liikluskindlustuse Fondi juures tegutseva sõltumatu liikluskindlustuse lepitaja poole.

Lepitusmenetlus on ühtlasi liikluskindlustuse vaidlustes kohustuslik kohtueelne menetlus, mille eesmärk on pooli lähendada ning kokkuleppele jõuda ilma kuluka ning aeganõudva kohtumenetluseta. Lepitaja ülesanne on leida mõlemaid pooli rahuldav kompromiss, mis kinnitatakse lepituskokkuleppena. Viimane ei ole avalik. Lepitaja kinnitatud kokkulepe on täitedokument. Kokkulepet saab kohtus vaidlustada üksnes juhul, kui lepitaja on oluliselt rikkunud lepitusmenetluse normi ja see mõjutas või võis mõjutada kokkuleppe sisu.

Lepitusmenetluses ei saa teha menetlusosaliste suhtes nende tahte vastaselt siduvaid otsuseid. Juhul kui kokkulepet ei saavuta, jääb avaldajale võimalus ikkagi pöörduda oma õiguste kaitseks kohtu poole. Lepitusmenetlus on kindlustusvõtja, kindlustatud isiku või kahju saanud isiku jaoks tasuta. Kindlustusandjal on kohustus menetluses osaleda.

Kui kokkulepet ei saavutata, koostab lepitaja lepitusettepaneku, mis avaldatakse LKFi kodulehel. Kui lepitusettepanekuga ei nõustuta, on avaldajal endiselt võimalus pöörduda kohtusse. Lepitusmenetluse ajal kindlustus ei katke. Menetluse algatamiseks tuleb pöörduda avaldusega LKFi.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
24. November 2011, 18:54
Otsi:

Ava täpsem otsing