Silvia Kruusmaa • 14. juuli 2011 kell 10:17

Direktiividega hilinejad andsid valitsusele aru

Valitsus kuulas ära nelja ministeeriumi tegevusplaani hilinenud direktiivide ülevõtmise osas. Hetkel on Eestil kümme direktiivi, mille ülevõtmise tähtaeg oli juunis.

Direktiivide hilinenud ülevõtmise põhjuste kohta jagasid selgitusi rahandusministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, keskkonnaministeerium ja välisministeerium.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium nentis, et meresõiduohutuse III paketti kuuluva nelja direktiivi sätted on suures osas üle võetud juulis jõustuva meresõiduohutuse seadusega. Direktiivi viimase osa ülevõtmiseks töötab ministeerium välja meresõiduohutuse seaduse, lennundusseaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis plaanitakse valitsusele esitada augustis.

Keskkonnaministeerium märgib, et süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist käsitleva direktiivi ülevõtmine hilines peamiselt seetõttu, et Eestile ei olnud kuni 2011 aasta kevadeni selge, millises ulatuses direktiiv Eestile kohaldub. Ülevõtmiseks vajalikud viimased seaduseelnõud plaanitakse esitada valitsusele augustis.

Välisministeeriumi põhjused kaitseotstarbelisi tooteid puudutava kahe direktiivi ülevõtmise hilinemine puudutab samuti asjaolu, et direktiive ülevõtva seaduseelnõuga sooviti korrastada kogu strateegilise kauba regulatsiooni, mis hõlmas direktiivi regulatsiooniga võrreldes mahukamat valdkonda ning mille välja töötamiseks vajati seetõttu ka rohkem aega. Direktiivide järgimiseks vajalikke õigus- ja haldusnorme tuleb kohaldada alates 2012. aasta 30. juunist, kuigi ülevõtmise tähtaeg on siiski ületatud.

Rahandusministeerium nentis, et kõigi ülevõtmata direktiivide osade ülevõtmiseks töötakse välja eraldi eelnõu, mis plaanitakse valitsusele esitada septembris-oktoobris.

Taolise regulaarselt toimiva hakkava direktiivide ülevõtmise monitooringu eesmärgiks on vältida rikkumismenetlusi või rikkumismenetluste jõudmist kohtu faasi ning hilinemisest tulenevaid võimalikke trahve.

Hetkel kuum