Silvia Kruusmaa • 19. september 2011 kell 12:07

Eesti, Läti ja Soome ühtlustavad ettevõtetele pakutavat tuge

Tehnopol, Arengufond ja SeedForum käivitasid Läänemere regiooni ettevõtluskeskkonda ühtlustava projekti Single CBR Home Market.

Projekti eesmärgiks on suurendada Kesk-Läänemere piirkonna ettevõtete läbilöögivõimet, avades neile uksi eksportturgudele, avardades ligipääsuvõimalusi investoritele ning pakkudes inkubatsiooniteenuseid piiriüleselt.

Projektis osalevad Eestist Tallinna Teaduspark Tehnopol, Arengufond, Seed Forum Eesti; Lätist Valmiera äriinkubaator, Läti Riiklik Regionaalarengu Agentuur, Seed Forum Läti,  Society KBI; Soomest Aalto Ülikooli ettevõtluskeskus.

Projekt käivitati Läti, Eesti ja Soome koostöös, et lahendada kohalike väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete kasvu- ja rahvusvahelistumise probleeme. Probleemideks on näiteks riikidevahelised erinevused äriseadustikus, ärieetikas ja kultuuris, vähene ligipääs kapitalile ning rahvusvahelise kogemusega ettevõtjate puudus, kes oleksid valmis uusi tulijaid kompetentselt aitama. Selle tulemusena jäävad Läänemere regiooni riikide paljud innovaatilised ettevõtted kohalikuks ning nende teenuseid ja tooteid ei suudeta piiride üleselt turustada.

Projekti tulemusena ühtlustatakse Kesk-Läänemere regiooni ärikeskkonda nii, et kogu regiooni saaks käsitleda ühtse esmaturuna. Selle saavutamiseks töötavad partnerid oma riikide ettevõtluspoliitikate ning -toetusmeetmete parendamise ning ühtlustamise suunas.

Samuti luuakse ühine platvorm ettevõtete ja investorite kohtumiseks läbi Seed Forum ürituste kõikides riikides. Inkubaatorid arendavad välja ning käivitavad piiriülese inkubatsiooniprotsessi aitamaks oma ettevõtetel kuluefektiivsemalt ja mugavamalt jõuda välisturgudele.

Projekt rakendatakse perioodil 2011 – 2013 ja seda rahastab EL Regionaalarengu Fond Interreg IVA programmist.

Hetkel kuum