Anne Oja • 25. september 2011 kell 14:40

Sõerd: riigieelarve arutamise ajal tuleb kiirelt reageerida

Vaatamata 2012. aasta riigieelarve konservatiivsusele tuleks ka selle riigikogus arutamise ajal silmad maailmas toimuvale lahti hoida ning kiirelt reageerida, manitses riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd täna saadetud pressiteate vahendusel.

Sõerd ütles, et valitsuses heaks kiidetud 2012. aasta riigieelarve toetab majanduslikku stabiilsust ja tööhõive suurendamist, kuid sellega ei saa kalduda kõrvale eesmärgist jõuda valitsussektori ülejäägini 2013. aastal.

Kava järgi püsib ka 2012. aastal Eesti võlakoormus tõenäoliselt Euroopa Liidu madalaimana, moodustades 5,8 protsenti sisemajanduse kogutoodangust. Sõerdi hinnangul on tänaste prognooside ja parima teadmise juures olemas võimalused hakata taas alates 2015. aastast reserve suurendama.

Reservide vajalikkust on viimased kolm aastat piisava selgusega tõestanud. Võrreldes teiste EL liikmesriikidega on meil võrreldamatult paremad eeldused eelarveülejäägini jõudmiseks, kuivõrd meie intressikoormus riigieelarves ei ole isegi võrreldav teiste liikmesriikide kuhjunud laenukohustustelt tasutava intressikuluga, mis sööb ära suurema osa nende riikide juurdeloodavast lisaväärtusest.“

„Eelarve menetlemisel Riigikogus tuleb arvestada viimastel kuudel muutunud hinnangutega maailmamajanduse kasvuväljavaadete kohta. Kindlasti tuleb ka eelarve menetlemise ajal olla tähelepanelik maailmas toimuva suhtes ja vajadusel reageerida, kui realiseeruvad riskistsenaariumid või asjad lähevad veelgi hullemini. Riskistsenaariumi rakendumisel ei pruugi täismahus realiseeruda tuludes planeeritud 7,7 %-ne maksutulude kasv,“ lausus Sõerd.

Eelarves on kesksel kohal investeeringud majanduse ja taristu arenguks. Suurenevad sotsiaalse kaitse valdkonna kulud – kasvavad pensionid, täies mahus taastatakse kogumispensionide maksed, kasvavad ka muud sotsiaaltoetused, millele lisanduvad senisest suuremad hooldusravi- ja hoolekandeasutuste ning haiglavõrgu investeeringud.

Valitsus annab 2012. aasta riigieelarve eelnõu riigikogule arutamiseks üle järgmisel nädalal.

Hetkel kuum