Kristina Traks • 9. oktoober 2011 kell 21:00

Kütusevaidlused koguvad kohtus tuure

Maksu- ja tolliamet (MTA) on kütusemüüjatele tagatisemääramise otsuseid teinud 217 ja nendest 37 on ettevõtjad vaidlustanud. Neist 20 esindab kohtus Varuli advokaadibüroo. Peamiselt nurisevad ettevõtjad, et tänavu kevadel jõustunud tagatisnõuete süsteem piirab ettevõtlusvabadust, rikub õiguskindluse põhimõtet, on õiguslikult ebaselge, ebaproportsionaalne ja vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega.

"Näiteks ühe meie kliendi puhul tagab MTA määratud tagatis kahekümne seitsme aasta võimaliku maksukohustuse," kirjeldab Varuli advokaadibüroo partner Helmut Pikmets.

Seadus peaks vähendama maksupettusi. Nimelt paneb see pool aastat tagasi jõustunud seadus kütusemüüjatele garantiikohtustuse: kütusemüüja peab maksma kütuse tarbimisse lubamisel miljon ja juba tarbimisse antud kütuse puhul 100 000 eurot käibemaksu tagatist. Idee järgi peaks seadusemuudatus vähendama kütusemüügivaldkonnas väga levinud käibemaksupettusi ja kaotama sellelt turult nn üheööliblikad.

Otsus võib tulevikku muuta. Pikmets ütles, et kuna äsjane kohtuotsus ei ole veel jõustunud ega avalikult kättesaadav, siis ei saa ta kommenteerida selle kõiki detaile. "Halduskohus leidis, et seadusemuudatusega on rikutud nende kütusemüüjate õigusi, kes tegelesid kütuse müügiga enne seaduse muutmist, st omasid majandustegevuse registris vastavat registreeringut enne 01.04.2011," ütles Pikmets. "Lõpliku seisukoha selles küsimuses annab riigikohus, vastava taotluse on halduskohtus ka riigikohtule juba teinud."

Kas ja kuidas mõjutab see otsus teisi kütusemüüjaid, on Pikmetsa sõnul keeruline hinnata. "Sõltub lõpplahendist. Küll on riigikohus varasemalt korduvalt sedastanud (näiteks maksuõiguses viimati maksuintresside põhiseaduse vastaseks tunnistamise vaidlus), et isikud, kes oma õigusi õigeaegselt ei kaitse, ei saa seda hiljem teha," ütles ta.

Pikmetsa hinnangul on kõnealuste kütuseturu regulatsioonidega vint üle keeratud. "Eesmärk vältida maksupettusi on õige, kuid seadusandja ei saa toimida nii, et kõik, kes on aastaid kütusemüügiga tegelenud oleksid potentsiaalsed maksupetturid," sõnas ta. "Ei ole valdkonda, kus maksulaekumine oleks 100 protsenti." Sellest tulenevalt võib ühel päeval osutuda maksuhalduri jaoks kõige lihtsamaks variant, kui kõik ettevõtjad annaksid tagatise. Selline olukord oleks aga demokraatlikus riigis lubamatu ja vähemalt Euroopa Liidus esmakordne nähtus. Minu hinnangul on kütusemüüjad õigustatud küsima, miks peaks neid kuidagi teisti kohtlema, rääkis Pikmets.

Premium7 tanklaketti haldava Sevenoil EST OÜ juhatuse liige Mati Luik ütles, et ta ei oska küll kommenteerida kohtuotsust, kuid tagatisregulatsioonist tulenev efekt on täiesti olemas. "On näha, et juba mõne kuu jooksul on kütuseturg korrastunud," ütles ta. "Süsteem toimib ja meile meeldib see süsteem."

Ta ütles, et kuidagi segavalt või häirivalt tema ärile küll tagatisenõue ei mõju. "Ei usu, et see kaotab väiksed tanklad, maksuamet on ju teinud ka erandeid väiksematele tegijatele," lisas ta.

Maksuameti teatel on seadusemuudatus juba andnud positiivset efekti: tänavu juunist augustini on kütusemüüjad käibemaksu tasunud eelmise aasta sama ajaga võrreldes üle 25 miljoni euro rohkem.

Kohtuotsus on maksuhalduri jaoks kindlasti oluline. Kuid seni, kuni kütusekäitlejatele tagatise määramist käsitlevate sätete suhtes ei ole lõplikku seisukohta võetud põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse raames, ei ole maksu- ja tolliametil võimalik vastavaid sätteid oma pooleliolevates menetlustes kohaldamata jätta.

Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluses esitab maksuhaldur viidatud sätete põhiseadusele vastavuse või mittevastavuse osas riigikohtule oma seisukoha.

Maksu- ja tolliamet ootab ära riigikohtu otsuse viidatud normide põhiseaduspärasuse või -vastasuse küsimuses ning lähtub oma edaspidises menetluses riigikohtu otsusest.

Hetkel kuum