Birjo Must • 23. oktoober 2011 kell 14:55

Kuidas käituda firma läbiotsimisel?

Firma võimalikuks läbiotsimiseks oleks hea juba eelnevalt valmistuda, kuid peamine on säilitada rahu ja lõpufaasis tekkivast pingelangusest mitte uinuda.

Järgnevad Kaupo Lepasepa soovitused:

„Rahu, ainult rahu“

Kaks varianti: Avage läbiotsimisel käitumise juhend ja käituge vastavalt sellele või … improviseerige:

• Vältida külaliste (reeglina 4…6 inimest) ootamist fuajees või muus käidavas kohas – liigne tähelepanu ja uudishimu pole vajalik

• Ideaalis suunata külalised eraldi ruumi ja vältida (kontrollimata) informatsiooni levikut majas ja majast välja

• Tagada võtmeisikute kättesaadavus: juht, jurist, IT-juht, avalike suhete juht ning konkreetselt külalistele huvipakkuvad isikud

• Viivitamatult otsustada koostöö tegemine (või siis mitte). Vajadusel nõuda eraldi nõupidamise võimaldamist ettevõtte juristi või advokaadiga

• Konsulteerida ettevõtte advokaadiga ja otsustada advokaadi kohapeal viibimise vajalikkus

„Ärge uinuge“

Läbiotsimise esimene tund-poolteist emotsionaalselt intensiivsed. Kuid seejärel ei tohi pingelangusest uinuda.

Kuldreeglid:• tuvastada läbiotsimise õigusliku aluse olemasolu ja külaliste isikud

• koguda informatsiooni läbiotsimise ajendiks olevate sündmuste kohta, teie võimaliku menetlusseisundi kohta (läbiotsimise aluseks olev dokument, külalistele huvipakkuvad tõendid, küsimused jne)

• dokumenteerida kõik tõendid (sh selgitused), millest külalised koopia teevad või kaasa võtavad

• külalistele on soovitatav määrata saatja, kes abistab ja jälgib sündmuste kulgu

• teavitada seadusega kaitstud andmetest (kommunikatsioon advokaadiga, pangasaladus)

• nõuda protokolli koopiat või ärakirja kaasavõetud dokumentidest (nii tegevuse jätkamiseks kui ka riskianalüüsiks)

 

Läbiotsimised ehk kontrollkäigud on konkurentsiasutuste poolt ette teatamata korraldatud kontrollimised, mille eesmärk on koguda tõendeid konkurentsiõiguse rikkumise kahtluse korral, nt turgu valitseva seisundi kuritarvitamise või kartellis osalemise kohta.

 

Hetkel kuum