Indrek Kald • 25. oktoober 2011 kell 12:01

Europarlament nõuab tööturu avamist bulgaarlastele-rumeenlastele

Kõik euroliidu liikmesriigid peaksid lubama Bulgaaria ja Rumeenia kodanikke oma tööturule selle aasta lõpuks, rõhutatakse 25. oktoobril Euroopa Parlamendi resolutsioonis.

Tööjõu liikuvus pole põhjustanud negatiivseid mõjusid neis ELi liikmesriikides, kes on lubanud oma tööturule 2004 ja 2007 euroliiduga liitunud riikide kodanikke, täheldab raportööri Traian Ungureanu (Euroopa Rahvapartei, Rumeenia) koostatud resolutsioon, mis  võeti vastu häälteenamusega.

"Ametlikud andmed, ka komisjoni poolt esitatud statistika, tõestasid, et Ida-Euroopast pärit töötajad ei suurendanud töötust ega survestanud kohalikku sotsiaalsüsteemi. Hoopis vastupidi, tööjõu sissevool tõstis sihtriigi sisemajanduse kogutoodangut hinnanguliselt 1%," ütles raportöör esmaspäeval toimunud arutelul.

Saadikud kutsuvad liikmesriike vaatama üle tööturu avamise üleminekuaja reegleid ning kaotama piirangud Bulgaaria ja Rumeenia kodanikele selle aasta lõpuks ehk enne 2013. aasta lõplikku tähtaega, nagu on sätestatud ELi liitumislepingus.

Europarlamendi liikmed mõistsid hukka mõningate liikmesriikide hiljutised õigusloomelised ettepanekud taastada piirangud tööturule sisenemiseks teiste ELi liikmesriikide kodanikele ning tegid Euroopa Komisjonile ettepaneku uurida selliste piirangute võimalikku vastuolu ELi õigusega.

Saadikud avaldasid muret tööjõu vaba liikumist puudutava ELi seaduse puuduliku rakenduse üle. Iseäranis puudutab see kodanike ja nende pereliikmete õigust vabalt liikuda ja resideeruda ELis. Vajadusel peaks komisjon kasutama oma õigust algatada rikkumisvastane menetlus liikmesriikide vastu, kes ei järgi kinnitatud põhimõtteid, teatas europarlament.

Kehtiv kutsekvalifikatsiooni tunnustamise  süsteem on tööjõu liikuvuse teine suur takistus ELis, märgib resolutsioon, mis teeb komisjonile ettepaneku kaasajastada selles valdkonnas praegu ketivaid ELi reegleid.

Hetkel kuum