Indrek Kald • 8. november 2011 kell 6:34

Pevkur alustas vanemapensioni eelnõu kooskõlastamist

Sotsiaalministeerium saatis ametlikule kooskõlastusringile vanemapensioni sätestava eelnõu.

Eelnõuga nähakse ette lapse kasvatamisega seotud pensionilisa maksmine riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel. Samuti sätestab eelnõu täiendava kogumispensioni sissemakse tegemise eesmärgiga tagada last kasvatanud isikule täiendav sissetulek pensionieas, teatas ministeerium.

Sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul väärtustab vanemapensioni süsteem vanemahüvitise jätkuna lapse kasvatamist ja aitab kompenseerida lapse kasvatamise tõttu väiksemaks jäävat pensioni. "Ühtlasi aitab vanemapension kaasa sündide arvu suurenemisele ja inimeste pensionivara täienemisele ning sellega ka nende kindlustunde kasvamisele," lisas ta.

"Vanemahüvitis annab lapsevanematele kindlustunde sissetulekute osas kuni lapse 1,5aastaseks saamiseni. Vanemapensioni näol väärtustab riik lapsega kodusolemise aega, hoolitsedes ka sel ajal pensionikogumise eest," rõhutas Pevkur.

Eelnõu meetmed jagunevad kolme rühma. Esiteks, 1. jaanuaril 2013 ja hiljem sündinud lapse ühele vanemale makstakse lapse kasvatamise eest 4% riigi keskmiselt sotsiaalmaksuga maksustatavalt töötasult vanema II pensionisambasse kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Kui laps sünnib näiteks 2013. aasta alguses, saab ta sissemakseid kohustuslikku kogumispensionisse kolme aasta jooksul kokku umbes 1134 eurot.

Teiseks, tagamaks põlvkondade vaheline solidaarsus, makstakse 1. jaanuaril 1991–31. detsembril 2012 sündinud lapse ühele vanemale pensionilisa kahe aastahinde väärtuses. Vanem, kelle laps sündis eelpoolnimetatud ajavahemikus, saab 2013. aastal lisapensioni ühe lapse arvestuses umbes 114 eurot aastas, 2016. aastal umbes 192 eurot aastas lisaks.

Kolmandaks, 1. jaanuarist 2015 makstakse enne 1. jaanuari 2013 sündinud lapse ühele vanemale täiendavat pensionilisa ühe aastahinde väärtuses. Nendele vanematele makstakse lisaraha ühe lapse arvestuses praeguste prognooside kohaselt umbes 60 eurot aastas.

Eelnõu sätete ellurakendamiseks on vaja muuta riikliku pensionikindlustuse seadust, okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadust, soodustingimustel vanaduspensionide seadust ja kogumispensionide seadust.

Eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks ministeeriumidele, sotsiaalkindlustusametile, maksu- ja tolliametile, Eesti Pangale ja finantsinspektsioonile ning arvamuse avaldamiseks väärtpaberite keskregistrile, pangaliidule, fondihaldurite liidule ja kindlustusseltside liidule.

Hetkel kuum