Silvia Kruusmaa • 29. november 2011 kell 14:40

IMF soovitab Eestil valmistuda riskide realiseerumiseks

IMFi hinnangul võimaldas Eesti usaldusväärne majanduspoliitika ja konservatiivne eelarvepoliitika riigi majandusel langusest kiiresti toibuda ja edukalt ühineda euroalaga. Samas soovitab IMF valmistuda ka riskide realiseerumiseks.

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) direktorite nõukogu kiitis sel esmaspäeval heaks 2011. aasta raporti Eesti majandusolukorra ja väljavaadete kohta, milles tunnustas Eesti senist majandus- ja eelarvepoliitikat.

Samas soovitas IMF valmistuda ka riskide realiseerumiseks, arvestades väliskeskkonna ebasoodsat arengut ja jätkuvaid pingeid finantsturgudel. Esmatähtis on soodustada jätkusuutliku majanduskasvu saavutamist, tugevdada eelarveraamistikku ning säilitada finantssektori usaldusväärsus.

„Nõustume IMFiga, et ebastabiilne väliskeskkond suurendab kasvuväljavaadet ohustavaid riske ning et tuleb olla valmis majanduskasvu aeglustumiseks järgmisel aastal. IMF nimetab õigustatult Eesti peamise väljakutsena jätkusuutliku majanduskasvu kindlustamist ning konservatiivse eelarvepoliitikaga jätkamist. Fond märgib, et eelarvekulude jätkuv ohjeldamine on äärmiselt oluline ning rõhutab ka eelarvepuhvri säilitamise tähtsust. Eesti Pank jagab seda seisukohta,” ütles Eesti Panga president Andres Lipstok.

IMFi hinnangul on siinne pangandussüsteem globaalsele finantskriisile hästi vastu pidanud ning euroala võlakriis ohustab otseselt Eesti panku vähesel määral. Samas on globaalsetel finantsturgudel valitsevate pingete valguses esmatähtis säilitada stabiilsus, mistõttu tuleb jätkata piiriülese järelevalve ja koostöö tõhustamist. „Nii kriiside ennetamine kui ka lahendamine vajavad piiriüleseid kokkuleppeid. Oleme IMFiga ühel meelel, et finantsstabiilsuse tagamiseks Eestis on hädavajalik koostöö Eestis tegutsevate pankade koduriigi järelevalveasutuste, keskpankade ja valitsustega. Selle nimel ka tegutseme,“ ütles Lipstok.  

Direktorite nõukogus heaks kiidetud aruanne põhineb käesoleva aasta oktoobris Eestis iga-aastase majandusolukorra ja väljavaadete ehk nn artikkel IV konsultatsioonide põhjalikul arutelul IMFi esindajatega, kes kohtusid pea kahe nädala vältel Eesti avaliku ja erasektori esindajatega.

IMFi direktorite nõukogu ehk juhatus on IMFi alaline täidesaatev organ, kes vastutab fondi juhtimise eest. Juhatus arutab liikmesriikide majandusarengut ja IMFi poliitilisi soovitusi (artikkel IV raportid) ning kiidab heaks riiklikud laenuprogrammid. Juhatusse kuulub 24 direktorit.

Hetkel kuum