Silvia Kruusmaa • 30. november 2011 kell 15:14

Eurogrupp leppis kokku EFSFi võimenduses

Eurogrupi kohtumisel leppisid Euroala rahandusministrid kokku EFSFi võimenduse tehnilistes detailides. Kavas on kasutada osalist laenukindlustust ja kaasinvesteerimisfonde, mis annavad EFSFile võimalused investorite kaasamiseks.

Euroopa pankade kapitaliseerituse ja likviidsuse tagamiseks kehtestatakse koordineeritud garantiide tingimused. Tagatiste andmine jääb pankade koduriigi vastutusele.

Kreeka laenuprogrammis osalevad riigid otsustasid eurogrupi kohtumisel, et Kreeka on täitnud talle seatud tingimused ning pikalt ootel olnud 6. laenu osamakse tehakse. Ministrid said kinnituse, et Iirimaa on 4. ülevaatuse kohaselt oma majandusprogrammi eesmärkide täitmisega graafikus.

ECOFINi kohtumisel tutvustas Komisjon euroala eelarvepoliitikate järelevalvet karmistavaid ettepanekuid ning kasvuraportit, mis käivitab 2012. aasta majandusjärelevalve Euroopa poolaasta protsessi.

"Aeg ja olukord on tõestanud, et tugevam kontroll euroala riikide eelarvete üle on hädavajalik. Mida varem probleemidele jälile saadakse ning hädas olevad riigid taas õigele rajale aidatakse, seda parem. Sageli on selleks vaja välist tuge või sundijat, olgu siis Euroopa Komisjoni, teisi riike või IMFi,“ ütles rahandusminister Jürgen Ligi.

9.detsembril toimuv ülemkogu annab eeldatavalt omapoolsed suunised euroala süvendatud integratsiooni ja koostöö jaoks.

Rahandusministrid võtsid vastu ELi statistika järeldused, kus tuuakse välja, et seoses statistikat reguleeriva käitumisjuhise uuendamisega on ELi statistikasüsteem muutunud efektiivsemaks, nt on suurenenud statistika koostajate sõltumatus ning vähenenud ebavajaliku statistika koostamine. Anti ülevaade ka G20 kohtumisest Cannes’is ning toimus esmane arutelu stabiilsusvõlakirjade üle. Võeti teadmiseks Kontrollikoja 2010. aastaraport ELi eelarve täitmise kohta.

Hetkel kestavad veel Ecofini nõupidamised.

Hetkel kuum