Anne Oja • 7. detsember 2011 kell 10:33

Uus seadus annab osadele ametnikele streigiõiguse

Kui varem ei tohtinud Eesti riigi- ega kohalike omavalitsuste ametnikud üldse streikida, siis uus avaliku teenistuse seadus vabastab osad praegused ametnikud ametniku staatusest ning annab neile streigiõiguse.

Võrreldes praeguse isikute ringiga, kellel on keelatud streikida, on seega eelnõu kohaselt selliste isikute ring, kellele laieneb streigiõigus, oluliselt laiem – senised abiteenistujad saavad õiguse streikida, samuti osa senistest ametnikest, ütleb eelnõu seletuskiri.

Streigiõiguslikud töötajad on näiteks raamatupidajad, IT-mehed, personalitöötajad, hankespetsialistid, remondimehed, koristajad jt haldustöötajad, kes edaspidi töötavad ametiasutustes tavalise töölepinguga.

Streigiõiguste andmist põhjendatakse eelnõus inimese põhiõigustega, mille tagamise vajadusele juhtis oma ametiajal tähelepanu õiguskantsler Allar Jõks.

Hetkel kuum