Silvia Kruusmaa • 8. detsember 2011 kell 9:23

Kohus tunnistas arsti süüdi ebaseaduslike inimuuringute tegemises

Tartu maakohus tunnistas praeguse Valga haigla ülemarsti Andres Selli (50) kokkuleppemenetluses süüdi keelatud kauba ebaseaduslikus sisseveos, ebaseaduslikes inimuuringute tegemises, teise isiku kallutamises dokumendi võltsimisele ja võltsitud dokumendi kasutamises.

Sellile mõisteti 31 281,25 euro suurune rahaline karistus.

Menetluskulude katteks peab Sell tasuma 489,18 eurot, teatas Tartu maakohtu Tartu kohtumaja.

Süüdistuse kohaselt viis Sell 2006. aasta aprillist septembrini läbi 2-kloroprokaiini inimuuringu, kuigi  tal puudus selleks ravimiameti luba ja nõuetekohane patsientide nõusolek.

Uurimuse läbiviimise ja selle tulemuste kohta avaldasid 2008. aastal kaks väljaannet ka artiklit, kus kirjutati, et uuringutes osales üle 60 patsiendi, kellele tehti jalaoperatsioone. Ühtlasi manustati patsientidele operatsioonieelselt 2-kloroprokaiini, et koguda teavet ravimi mõju kohta.

Esmalt alustas ravimiamet ilmunud artikli alusel küll väärteomenetluse, kuid peagi edastati info õiguskaitseorganitele, kes asusid juhtunut uurima kriminaalmenetluse raames. Eeluurimise käigus selgitati välja, et arst sai ravimid Šveitsist, kuigi tal puudus nende Eestisse sisseveoks ravimiameti luba. Lähtuvalt ravimiseadusest on kliinilise uuringu läbiviimiseks kohustuslik kooskõlastada läbiviidavad uuringud meditsiinieetika komiteega. Lisaks on tarvis ravimiameti luba ja patsientide nõusolekuid uuringus osalemiseks. Neid dokumente aga uuringu läbiviijal ei olnud.

Süüdistuse kohaselt kallutas Sell inimuuringute eetikakomitee endist esimeest võltsima uuringule luba, mille viimane ka koostas.

Kohtumenetluse pooled saavad tänast otsust vaidlustada 15 päeva jooksul.

 

Hetkel kuum