11. detsember 2011 kell 21:00

Euroopa liidri roll passib kõige paremini Saksamaale

Euroopa avalikkus, eriti kärpeid läbi tegema sunnitud riikides, on nördinud Saksamaa kasvavast rollist Euroopa Liidu asjade otsustamisel.  Osa suurriike on hirmul, et äkitselt räägib Euroopa saksa keelt.

Äripäeva hinnangul peab Eesti kui tuulepealne maa ida ja lääne vahel, toetama ühtset ja tugevat Euroopat ning võimalikest alternatiividest toetame Saksamaa liidrirolli.

Saksamaa liidriroll. Igas grupis, isegi kui seda nimetatakse liiduks, on selles osalejatel teatud rollid ning paratamatult ei saa ükski grupp läbi liidrita. Kui mõelda, kes võiks olla parim liider Euroopale, on selleks kahtlemata Saksamaa – Euroopa suurim riik ja võimsaim majandus, maailma teine eksportöör Hiina järel.

Sisuliselt on Saksamaa viimase poolsajandi end II maailmasõja pärandi tõttu varju hoidnud. Kuid pidades silmas Euroopa Liidu tulevikku ei ole see enam vajalik.

Alternatiivid kehvad või suisa kahjulikud. Jah, alternatiivina võib proovida liidrirolli ka mõnd teist riiki. Kaalukamatest on Suur­britannia aga tugevalt euroskeptiline ega ole kunagi olnud ühtse Euroopa eestkõneleja, pigem on käinud pragmaatiliselt paratamatusega kaasas. Prantsusmaa nõrgaks küljeks on aga näiteks transatlantilise koostöö skeptilisus. Kõige ebasoovitavam alternatiiv on aga Euroopa ühtsusidee ja sellega ka probleemide lahendamise foorumi lagunemine ning uute konfliktide ja ohtude esiletõus Euroopas.

Saksamaa esiletõusu peljatakse. Eelkõige ajaloolistel põhjustel kardetakse nn Suur-Saksamaa ambtitsioonide ja võimekuse naasmist ning just võimude tasakaalu hoidmiseks on Saksamaad püütud hoida suhteliselt nõrgana. Selle kõnekaks väljenduseks on avalikustatud Suurbritannia ja Prantsusmaa juhtide hirmud 1980. aastate lõpust seoses Saksamaa taasühendamisega pärast Berliini müüri varisemist. Kardeti, et Saksamaast saab taas kord võimas ja konfliktne Euroopa dominant.

Kuid sellel hirmul ei ole alust. Vastupidiselt Venemaale on Saksamaa teinud läbi patukahetsuse: tunnistanud oma vigu ja vabandanud. Saksamaa on sellest õppinud. Teisalt tasub meenutada, et osaliselt põhjustas just Saksamaa n-ö nurka mängimine teiste Euroopa riikide poolt seal pruuni katku kolde.

Saksamaa sõltuvus Euroopast. Kolmandaks on ühtne ja tugev Euroopa demokraatlike riikide ühisprojekt, millel on selge eesmärk: rahu, heaolu ja stabiilsus. Just sellise liidu loomine iseenesest maandab mitmeid kardetavaid riske. Näiteks soovimatute kahepoolsete telgede – nagu Saksa–Vene – tekkimise võimalust. Telgede viljakaks pinnaseks on peamiselt Euroopa sisesed vastuolud ning riikide erihuvide eelistamine.

Saksamaa piiritut domineerimist piirab aga tõsisasi, et kuigi ta on väga oluline Euroopa Liidu liikmetele (näiteks majanduslikult Eestile Rootsi, Soome kaudu), kuid eelkõige on toimiv EL kasulik ja oluline just talle endale. Näiteks on Saksa ja Poola kaubavahetus suurem kui Saksamaa ja Vene Föderatsiooni vahel.

Saksamaa liidrirolli all ei pea me silmas Euroopa valitsemist või totaalset domineerimist. Kuid nagu jalgpallis on meeskonnal võrdselt tugevate mängijate hulgas alati kapten, peab ka võrdsete riikide hulgas olema oma liider.

Hetkel kuum