20. detsember 2011 kell 21:00

Ettevõtted õppisid toetusi küsima ja koostööd tegema

Valgamaa selle aasta ettevõtlusuuringust selgus, et võrreldes 2007. aastaga on alla kümne töötajaga ettevõtete arv Valgamaal suurenenud.

Kui varem oli selliseid ettevõtteid 81%, siis praegu on neid 91%. Võib järeldada, et buumi ajal olid ettevõtted suuremad ja kriisi ajal on vähendatud töötajate arvu. Hea on, et on kohanetud uue majandusolukorraga ja pigem on vähendatud töötajate arvu kui lõpetatud tegevus.

Suurenenud on nii toetust taotlenud kui ka toetust saanud ettevõtete hulk. Rasked ajad sundisid ettevõtteid otsima raha seni kasutamata allikatest ning samas muutusid toetused eriti oluliseks just kriisi ajal. Toetuste taotlemise võimalus on alati olnud, kuid nende kättesaamine nõuab vilumust ja kogemust. Uuringust ei selgu, kui palju ettevõtteid just tänu toetustele rasked ajad üle elasid, kuid oletada võib, et see oli vajalik lisaaeg ettevõtte jaoks kriisi ületamiseks. Teisalt kui ettevõtted jäävadki toetuste peale lootma ka tulevikus, võib see saada ohtlikuks ja ettevõte muutub sõltuvaks toetustest.

Sellega haakub ka ettevõtete suurenenud huvi alustada uuel tegevusalal. Praegusi trende silmas pidades saab täheldada, et oluliselt on vähenenud huvi kaubanduse valdkonna vastu, samas on suurenenud ettevõtete arv, kes tegelevad põllumajandusega. See on pöördumine vähem riskantsete valdkondade juurde, sest kas on kriis või mitte, süüa inimesed vajavad. Tulevikku silmas pidades oleks oluline, et lisaks tooraine tootmisele suudetakse neid ka kohapeal väärindada. Statistika näitab, et tooraine toodetakse põllumajanduses Lõuna-Eestis, kuid lisaväärtus sellele antakse Põhja-Eestis.

Uuring tõi veel välja, et ettevõtete soov koostööd teha on suurenenud ja ootused omavalitsuselt abi saada vähenenud. See on positiivne, sest eestlased loomult ei taha koostööd teha, mida on kinnitanud teised uuringud. Kuid kriis on õpetanud meid rohkem üksteist toetama ja ühiselt plaane tegema. Hea näide on taluturu käivitamine Lõunakeskuses. Paljudel väiketootjatel on raske saada suurte kaubanduskettide võrgustikku ja põhjuseks on peamiselt võimekus täita suuri lepinguid. Ühistegevuslik alge on igati positiivne ja näitab, et pole löödud käega, vaid on hakatud otsima uusi võimalusi oma toodete turustamiseks.

Hetkel kuum