Firmade käekäiku mõjutavad 2012 maksumuudatused

Anne Oja 27. detsember 2011, 10:51

2012. aasta alguses jõustuvatest seadusemuudatustest on ettevõtjate jaoks kõige olulisemad maksumuudatused, ütles Eesti Kaubandus-Tööstuskoja jurist Marko Udras koja liikmetele koostatud seadusemuudatuste ülevaadet kommenteerides.

„Positiivse poole pealt saab esile tõsta 2%-lise müügimaksu kaotamist Tallinnas. Ettevõtjad võivad rõõmu tunda ka tulumaksuseaduse muudatustest, millega vabastatakse töö- ja ametilähetusega seotud majutuskulud ning tööalased tasemekoolituse kulud erisoodustusmaksust,“ sõnas Udras.

Kaubandus-tööstuskoja jurist lisas, et paljude ettevõtete jaoks on negatiivseima mõjuga vedelkütuse erimärgistamise seaduse muudatus, mis ei luba alates uuest aastast kasutada kaevandus-, metsandus- ja ehitustöödel ning paiksetes mootorites erimärgistatud vedelkütust.

Aastavahetusega jõustub kokku ligikaudu 200 õigusakti, sealhulgas ligi 100 seadust. Suurem osa neist ei muuda märkimisväärselt ettevõtete igapäevaelu. Järgneb Kaubandus-Tööstuskoja kokkuvõte olulisematest muudatustest.

Tulumaksuseadus
Terviktekst: https://www.riigiteataja.ee/akt/113122011007
Muudatused: https://www.riigiteataja.ee/akt/108072011005; https://www.riigiteataja.ee/akt/113122011001; https://www.riigiteataja.ee/akt/118022011001
Tööalane tasemekoolitus vabaneb erisoodustusmaksust. Lisaks kaob lähetusega seotud majutuskulude maksuvaba piirmäär. See tähendab, et majutuskulu loetakse sõltumata selle suurusest ettevõtlusega seotud kuluks.
Tööandjad saavad teha töötajate eest III samba sissemakseid ilma, et peaksid tulumaksu tasuma, kui sissemaksed ei ületa 15% töötajale kalendriaastas makstud tasust ega 6000 eurot. Maksusoodustus ei laiene kahjuks sotsiaalmaksule.

Kohalike maksude seadus
Terviktekst: https://www.riigiteataja.ee/akt/13361798
Muudatused: https://www.riigiteataja.ee/akt/13361503
Kohaliku omavalitsuse kehtestavate maksude loetelust kaovad paadimaks ning müügimaks, mis toob kaasa Tallinna müügimaksu kadumise.

Vedelkütuse erimärgistamise seadus
Terviktekst: https://www.riigiteataja.ee/akt/106072011016
Muudatused: https://www.riigiteataja.ee/akt/106072011014
Pettuste vähendamiseks ja riigieelarve tulude suurendamiseks 30 mln euro võrra aastas keelatakse erimärgistatud vedelkütuse kasutamine paiksetes mootorites ning kaevandus-, metsandus- ja ehitustöödel. Paikseid mootoreid kasutatakse näiteks külmutusseadmete, ventilaatorite, generaatorite, pumpade jm tööshoidmisel.

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus
Alkoholiaktsiis tõuseb 1. veebruaril 5%.

Käibemaksuseadus
Turismi soodustamiseks väheneb käibemaksutagastusega müügi (tax free) piirmäär 128 eurolt 38 eurole. Sisuliselt säilitatakse 1. jaanuarist 2010 tänavu 31. detsembrini kehtiv vähendatud piirmäär.

Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord
Terviktekst: https://www.riigiteataja.ee/akt/111102011008
Muudatused: https://www.riigiteataja.ee/akt/111102011004
Tööandja pääseb teatud juhtudel keskmise töötasu arvutamisest, näiteks siis, kui töötasu pole eelneva kuue kalendrikuu jooksul muutunud.

Kogumispensionide seadus
Terviktekst: https://www.riigiteataja.ee/akt/124032011014
Taastub 2%-line kogumispensioni makse määr neile, kellele rakendus 2011. aastal 1%-line makse määr. Samuti taastuvad riigi eraldised 1. juunile 2009 eelnenud määras.

Kasuliku mudeli seadus
Terviktekst: https://www.riigiteataja.ee/akt/129112011002
Muudatused: https://www.riigiteataja.ee/akt/129112011001
Kasuliku mudeli seadus täieneb mõistega „avalik lihtlitsents“, mis võimaldab väikeettevõtteil leiutisi Eesti piires senisest soodsamalt kasutada.

Halduskohtumenetluse seadustik
Terviktekst: https://www.riigiteataja.ee/akt/123022011003
Kaovad tarbetud vormi- ja sisunõuded kaebuse esitamisele ning lihtsustub kaebuse muutmine ja üleminek ühelt kaebuse liigilt teisele. Senisest enam suunatakse asju lahendama kokkuleppel, kohtunik muutub läbirääkimiste vahendajaks. Esialgset õiguskaitset saab taotleda juba vaidemenetluses. Lihtsustub menetluskulude väljamõistmine.

Äriseadustik
Terviktekst: https://www.riigiteataja.ee/akt/102112011003
Muudatused: https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011001
Äriregistrisse kantakse vastutavate isikute rahvastikuregistris olevad elukoha andmed, kui need on seal olemas.

Riigihangete seadus
Terviktekst: https://www.riigiteataja.ee/akt/123022011040
Muudatused: https://www.riigiteataja.ee/akt/131122010002
Võetakse kasutusele mõiste „lihthange“, millega tähistatakse 10 000 eurot ületavat asjade ja teenuste ning 30 000 eurot ületavat ehitustööde hankekonkurssi. Hankija on kohustatud avaldama lihthanke teate oma kodulehe kõrval ka riigihangete registris.

Keskkonnatasude seadus
Terviktekst: https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011040
Muudatused: https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011004
Kõik keskkonnaloa omajad hakkavad keskkonnatasu deklareerima ja maksma ühtsete reeglite järgi. Seega ei saa loodusvara kasutajad, saastajad ja jäätmekäitlejad arvutada ja maksta keskkonnatasu vaid kord aastas, isegi kui nende aastamaks jääb 130 euro piiresse.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
27. December 2011, 10:51
Otsi:

Ava täpsem otsing