Indrek Kald • 10. jaanuar 2012 kell 5:53

Tänu Venemaale suurenes eksport novembris 24%

Mullu novembris kasvas kaupade eksport 24%, suurim mõju ekspordi kasvule oli taas kaupade väljaveol Venemaale.

Kolmandat kuud järjest mõjutas enim Eesti koguekspordi kasvu väljaveo suurenemine Venemaale. Novembris suurenes eksport Venemaale 64 miljonit eurot ehk 1,6 korda võrreldes 2010. aasta sama kuuga. Venemaa osa Eesti koguekspordist oli novembris 14%, jäädes alla vaid Soomele (16%) ja edestades Rootsit (11%). Enim eksporditi Venemaale mehaanilisi ja elektrilisi seadmeid, jooke ja alkoholi.

Soome eksporditi enim elektriseadmeid, mööblit, raud- ja terastooteid, Rootsi elektrilisi seadmeid ning puitu ja puittooteid. Eksport Rootsi vähenes 46 miljonit eurot ehk 27%.

Kokku eksporditi Eestist novembris kaupu 1,08 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1,11 miljardi euro eest. Novembris suurenes kaubavahetus nii eelmise aasta sama kuu kui ka eelmise kuuga võrreldes. Võrreldes oktoobriga kasvas nii eksport kui ka import novembris 3%, teatas statistikaamet.

Ekspordi kiirem kasv võrreldes impordiga vähendas novembris ka kaubavahetuse puudujääki. Kui 2010. aasta novembris oli kaubavahetuse puudujääk 37 miljonit eurot, siis mullu novembris 30 miljonit eurot.

Eelmise aasta novembris kasvas kaupade import jooksevhindades 22%. Kaupu imporditi kõige rohkem Soomest (14% Eesti koguimpordist), Lätist (12%) ja Saksamaalt (10%). Eesti koguimpordi suurenemist võrreldes 2010. aasta novembriga mõjutas enim sisseveo suurenemine Lätist ja Suurbritanniast. Import Lätist suurenes 40%, Suurbritanniast aga üle kahe korra. Soomest imporditi kõige rohkem elektriseadmeid, Lätist kütust ning Saksamaalt sõidukeid.

Eesti kaubavahetus oli ülejäägis kolme peamise ekspordi sihtriigiga (Soome, Venemaa ja Rootsi) ehk eksport nendesse riikidesse ületas importi. Suurim ülejääk tekkis kaubavahetuses Venemaaga (77 miljonit eurot).

Novembris eksporditi kõige rohkem masinaid ja seadmeid (24% Eesti koguekspordist), mineraalseid tooteid, sh bensiini, kütteõli, elektrienergiat (17%) ning metalle ja metalltooteid (10%). Enim mõjutas Eesti koguekspordi suurenemist mineraalsete toodete väljavedu, mis võrreldes 2010. aasta novembriga kasvas 63%. Oluliselt mõjutas ekspordi kasvu ka metallide ja metalltoodete väljaveo suurenemine (44%).

Novembris imporditi enim samuti masinaid ja seadmeid (25% Eesti koguimpordist), mineraalseid tooteid (16%) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (10%). Nii nagu ekspordi puhul, mõjutas ka Eesti koguimpordi suurenemist enim just mineraalsete toodete sissevedu, mis võrreldes 2010. aasta novembriga kasvas 37%. Oluliselt suurenes ka keemiatööstuse tooraine ja toodete import (53%).

Eurostati andmetel paranes novembris võrreldes oktoobriga veidi Eesti ettevõtjate ja tarbijate kindlustunnet kajastav majandususaldusindeks. Sama näitaja paranes Eestis samuti detsembris, Rootsis ja Soomes aga halvenes.

Hetkel kuum