Silvia Kruusmaa • 12. märts 2012 kell 5:37

Jaanuaris kasvas eksport kiiremini kui import

2012. aasta jaanuaris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 15% ja imporditi Eestisse 10% rohkem kui eelmise aasta jaanuaris, teatas statistikaamet. Ekspordi kiirem kasv võrreldes impordiga vähendas ka kaubavahetuse puudujääki.

Jaanuaris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 942 miljoni euro väärtuses ja imporditi Eestisse 992 miljoni euro eest. Kui 2011. aasta jaanuaris oli kaubavahetuse puudujääk 79 miljonit eurot, siis tänavu jaanuaris ligi 50 miljonit eurot.

Eestist eksporditi jaanuaris enim masinaid ja seadmeid (28% Eesti koguekspordist), mineraalseid tooteid (sh bensiin, põlevkiviõli ja elektrienergia) (16%) ning metalle ja metalltooteid (10%). Enim mõjutas Eesti koguekspordi suurenemist masinate ja seadmete väljavedu, mis võrreldes eelmise aasta jaanuariga kasvas 19%. Oluliselt mõjutas ekspordi kasvu ka metallide ja metalltoodete väljaveo suurenemine (52%). Mõningane vähenemine oli tekstiiltoodete väljaveos (8%).

Jaanuaris imporditi Eestisse kõige rohkem masinaid ja seadmeid (26% Eesti koguimpordist), mineraalseid tooteid (15%) ning põllumajandussaadusi ja toidukaupu (9%). Enim mõjutas Eesti koguimpordi suurenemist masinate ja seadmete sisseveo suurenemine, mis võrreldes eelmise aasta jaanuariga kasvas 17%. Oluliselt suurenes ka keemiatööstuse tooraine ja toodete sissevedu. Transpordivahendite sissevedu vähenes 23%.

Ekspordi sihtriikide seas oli esikohal Rootsi (15% Eesti koguekspordist), järgnesid Soome (14%) ja Venemaa (8%). Kõige rohkem mõjutas Eesti koguekspordi suurenemist võrreldes 2011. aasta jaanuariga kaupade väljaveo suurenemine Hollandisse ja Ameerika Ühendriikidesse (kasv vastavalt 64% ja 144%). Eksport Rootsi aga vähenes 11%. Rootsi ja Soome eksporditi enim elektriseadmeid, puitu ja puittooteid ning mitmesuguseid tööstustooteid (sh mööblit), Venemaale aga mehaanilisi seadmeid.

Kõige rohkem imporditi kaupu Saksamaalt (14% Eesti koguimpordist), järgnesid Soome (13%) ja Rootsi (9%). Eesti kaubavahetuses suurima osatähtsusega riikidest suurenes enim kaupade sissevedu Saksamaalt ja Soomest (kasv vastavalt 76% ja 45%). Kaupade sissevedu Venemaalt vähenes 27%. Saksamaalt imporditi kõige rohkem tööstusliku sisseseadme alla kuuluvaid kaupu, Soomest kütuseid ning Rootsist elektrimasinaid.

Nii eksport kui ka import jäi 2012. aasta jaanuaris 2011. aasta detsembriga võrreldes samale tasemele. Eurostati andmetel jäi jaanuaris võrreldes detsembriga samaks ka Eesti ettevõtjate ja tarbijate kindlustunnet kajastav majandususaldusindeks. Nii Eestis kui ka Soomes ja Rootsis sama näitaja veebruaris aga mõnevõrra paranes.

Hetkel kuum