Silvia Kruusmaa • 23. märts 2012 kell 14:09

Eesti alustas USAga pensionikindlustuse lepingu läbirääkimisi

Sel nädalal külastas Eestit Ameerika Ühendriikide delegatsioon, et arutada kahepoolse pensionikindlustuse lepingu sõlmimist.

Sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul oli ameeriklaste külastuse eesmärk tutvuda Eesti pensionikindlustussüsteemiga ja anda ülevaade enda omast. „Kuigi pensionisüsteemid on erinevad, oleme koostöö suhtes optimistlikud,“ märkis Pevkur.

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustuse osakonna juhataja Merle Malvet täiendas, et arutluse all oli juba ka koostöölepingu esimene versioon. „Enamiku lepingu sätete osas ei ole meil erimeelsusi, siiski on mõne koostöölepingu punkti osas vaja analüüsida, kuidas süsteemid omavahel haakuma saada,“ lisas Malvet.

Koostööleppe sõlmimise põhimõte on samalaadne Eesti ja teiste riikide vahel sõlmitud lepingutega. Kui Eestis töötanud inimene on läinud elama USAsse, siis Eesti maksaks inimesele pensionit vastavalt siin omandatud pensionistaaži järgi ning kui inimene on töötanud USAs ja Eestisse tagasi tulnud, siis maksavad Ühendriigid inimesele pensioni seal omandatud staaži järgi. Merle Malvet selgitas, et inimesel tekib seega õigus saada pensionit mõlemast riigist juhul kui tal on omandatud pensionistaaž nii Eestis kui USAs. „Sealjuures kumbki riik maksaks oma osa ise. Antud juhul hõlmab leping ka sotsiaalmaksu maksmisega seonduvat, seega peaks see huvi pakkuma ka Eesti ja Ameerika Ühendriikide ettevõtjatele,“ lisas Malvet.

Läbirääkimised jätkuvad sügisel. Siis külastab Eesti delegatsioon juba Ameerika Ühendriike, et lepingu lahtiseks jäänud punktid täiendavalt läbi arutada. Suure tõenäosusega saab kokku leppida ka lepingu rakendamiseks vajalikud praktilised meetmed.

Eesti tegi Ameerika Ühendriikidele ettepaneku pensionilepingu sõlmimiseks 2007. aastal. Eestil on kehtivad sotsiaalkindlustuslepingud Venemaa Föderatsiooni, Ukraina ja Kanadaga. Läbirääkimised on lõppenud ja lepingu tekst kokku lepitud Moldovaga, kuid leping ei ole veel jõustunud, kuna riikide parlamendid peavad veel lepingu teksti heaks kiitma. Läbirääkimised on pooleli Austraalia, Aserbaidžaani, Gruusia ja Valgevenega. Euroopa Liidus, Euroopa Majandusühenduses ja Šveitsis kehtivad pensionide suhtes Euroopa Liidu reeglid, siin ei ole vaja eraldi lepinguid sõlmida.

Hetkel kuum