Indrek Kald • 28. märts 2012 kell 6:26

Koduomanikud: EL peaks ühiselt ostma Gazpromilt gaasi

Koduomanikke koondava organisatsiooni arvates peaks valitsus energiapoliitikas töötama selle nimel, et Euroopa Liidu liikmesriigid sooritaksid ühisoste gaasihiiult Gazpromilt.

Maagaas on Eestis peamiseks tooraineks toasooja tootmisel ja moodustab kaugküttest ca 42%.

Omanike keskliidu volikogu liikme Priit Värgi sõnul on Balti riikidele müüdava maagaasi sisseostuhind kõrgem kui mõnele lääne pool asuvale liikmesriigile. Eesti Gaasi tänane gaasiostu leping Gazpromiga kehtib 2015. aastani ning sisseostuhind sõltub Gazpromi armust, meil puudub igasugune kindlus, milline see saab olema tulevikus, märkis ta.

Värgi sõnul on Eestil kaks võimalust tugevdamaks maagaasi hinnaläbirääkimistel oma kauplemispositsiooni. Esiteks on Eesti gaasiturule – mis koosneb ainult ühest varustajast Gazpromist – vaja reaalset konkurentsi alternatiivsete gaasipakkujate näol nagu veeldatud maagaas (LNG) ja tulevikus ka Poola kildagaas.

"Samas tuleb jääda kahe jalaga maa peale ning arvestada asjaoluga, et ka keskpikas perspektiivis moodustab imporditavast gaasist lõviosa just Vene maagaas. Seega tuleb hinnaläbirääkimistel teise võimalusena rõhuda ELi liikmesriikide ühisostule," kinnitas Värk.

"Mida rohkem liikmesriike koondub gaasiostul ühtseks rusikaks, seda suurem on tõenäoses, et Gazpromilt saadakse parem hind kõigile," lisas ta. Värgi kinnitusel on ideele tähelepanu juhtinud ka Euroopa Komisjoni energiavolinik Günther Oettinger. "Kahjuks pole seni tulnud ei komisjoni ega liikmesriikide poolt konkreetseid samme idee realiseerimiseks," sõnas Värk.

Omanike keskliit saatis energiavolinikule märgukirja murega, et kaugkütte kõrged hinnad muutuvad koduomanikele liiga koormavaks. "Nagu ette võis arvata, siis komisjoni vastus möönas probleemi olemasolu, kuid kiiret lahendust polnud ka neil pakkuda. Olulise punktina rõhutati gaasiturul soodustada konkurentsi teket," selgitas Värk.

Hetkel kuum