5. aprill 2012 kell 8:30

Vabatahtlikult soovis riiki teenida pea veerand kutsealustest

Mullu alustas ajateenistust 3304 kutsealust, kellest 23% soovis teenistusse asuda vabatahtlikult.

Kaitseministri kohusetäitja haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo esitas täna Vabariigi Valitsusele ülevaate kaitseväeteenistuskohustuse täitmise kohta 2011. aastal, mille kohaselt asus teenistusse 3304 kutsealust. See võimaldas Kaitseväel mehitada ja välja õpetada kõik ettenähtud reservüksused. Enim kutsealuseid (1742) alustas teenistust juulis, jaanuaris astus teenistusse 300 kutsealust ning oktoobris 1262.

Ajateenistusse suunatutest olid 96% tervise poolest tegevteenistuseks kõlblikud ning vaid 4% tegevteenistuseks kõlbulikud piirangutega.

80% ajateenistust alustanud noormeestest oli vähemalt keskharidus ning 7% kõrgharidus. Seejuures oli juulikuus teenistust alustanud tulevastest jaoülematest ja autojuhtidest koguni 99,3% vähemalt keskharidusega.

Aasta varem, 2010. aastal, asus ajateenistusse 3017 kutsealust.

Autor: 1185-aripaev

Hetkel kuum