Indrek Kald • 18. aprill 2012 kell 8:10

Uus seadus vähendab oluliselt riigilõive

Täna tuleb riigikogus esimesele lugemisele riigilõivuseaduse eelnõu, mille eesmärk on riigilõivude alandamine.

Põhiseaduskomisjoni liikme Väino Linde kinnitusel soovitakse eelnõuga viia riigilõivud kulupõhiseks ning lihtsustada kohtutoimingute lõivustamise süsteemi.

Uus seadus tõhustab tema ütlusel kohtumenetluse läbiviimist ning kõrvaldab kitsaskohad, mida kasutatakse menetluse venitamiseks. "Kui praegu kehtiva seaduse kohaselt soovib keegi kohtu kaudu välja nõuda 1500 euro suurust võlga, on riigilõiv sellelt summalt ligi 320 eurot. Eelnõu puhul on selleks üldjuhul 200 eurot, eeldusel, et hagiavaldus esitatakse paberkandjal," märkis Linde.

"Kui sama nõue aga saabub kohtusse elektrooniliselt, on riigilõiv 150 eurot ning  kui seda teha läbi maksekäsu kiirmenetluse, ainult 45 eurot," lisas ta.

Lisaks riigilõivude vähendamisele on seaduseelnõu oluliseks eesmärgiks ka kohtusse pöördujatele mõeldud e-toimiku infosüsteemi kasutamise soodustamine. "See omakorda vähendab kohtute töökoormust ja loob vajalikud eeldused õigusemõistmisel mitmete tööprotsesside automatiseerimiseks ehk kohtul jääb aega rohkemate asjadega tegelemiseks," rääkis Linde.

Tema sõnul suureneb kindlasti eelduslikult tsiviilasjades kohtusse pöördumiste arv ning see omakorda toob kaasa kohtute töökoormuse kasvu. "Vastukaaluks nähakse eelnõus ette ka kohtu võimalusi senisest rohkem kasutada lihtsustatud ja kirjalikku menetlust, toimetada kohtudokumente kiiremini kätte ning vormistada lihtsustatud nõuetega kohtulahendeid," lisas põhiseaduskomisjoni liige.

Hetkel kuum