Sirje Rank • 20. aprill 2012 kell 8:48

Ekspert: ELi ühtse maksubaasi vabatahtlikkus on küsitav

Euroopa Liit võib juba aasta lõpuks jõuda ühele poole uue vabatahtliku üle Euroopa kehtiva tulumaksusüsteemi kehtestamisega, mis võimaldab mitmes ELi riigis tegutseva kontserni kasumit ja kahjumit üle liidu konsolideerida. Kuid küsitav on, kuivõrd selline süsteem oleks Eestis vabatahtlik.

Eestis domineerivad praegu ettevõtted, kus emafirma on välismaal. Samas kehtib selle maksusüsteemi (CCCTB) puhul põhimõte, et kui emafirma otsustab sellega liituda, siis tütarfirmad on selle valikuga seotud, rääkis Rolan Jankelevitš advokaadibüroost Tark Grunte Sutkiene Pärnu finantskonverentsil.

Eesti riik on seni ELi ühtse maksubaasi toetanud just tingimusel, et sellega liitumine on firmade endi otsustada.

Maksubaas jaotatakse riikide vahel, kus kontsern tegutseb, ära müügitulu, tööjõu ja materiaalse põhivara alusel. Suurema osa maksubaasist saab riik, kus grupi majanduslik kohalolek on kõige suurem. Iga riik, mis saab osa maksubaasist, kohaldab sellele oma maksumäära.

"Maksumäärade ühtlustamisele see süsteem vähemalt esialgu suunatud ei ole," ütles Jankelevitš.

Uue süsteemi puhul on hea, et kontsern saab ise otsustada, kas sellega liituda või mitte, ehkki Euroopa Parlament on juba teinud ettepaneku süsteem kohustuslikuks muuta. Kahjumeid saab üle ELi tasaarvestada ja otsustavalt lihtsustub maksustamise administratiivne külg.

Negatiivsena kerkib üles vabatahtlikkuse teema. Samuti Eesti puhul küsimus, kas meie tulumaksusüsteem, mis vabastab kasumi maksust kuni hetkeni, mil see pole välja jagatud, ühildub uue süsteemiga. Kas maksuamet suudab kahte erinevat süsteemi korraga hallata, küsis Jankelevitš.

Samuti kerkib näiteks USA maksulepingutest ELi liikmesriikidega üles küsimus, kas USA annab CCCTB grupi poolt makstud tulumaksu osas krediiti.

Kindlasti maksab aga uue süsteemi plussid ja miinused läbi kaaluda, ütles Jankelevitš. CCCTB võib osutuda heaks uudiseks.

Hetkel kuum