Ave Lepik • 16. mai 2012 kell 9:46

Kaubanduskoda rääkis Ilvesele suu puhtaks

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatus kohtus eile president Toomas Hendrik Ilvesega, kelle auks andsid lõuna. Lõunalauas arutati Eesti ja Euroopa majandust puudutavaid küsimusi.

Olulisemad teemad olid euroliidu siseturg ja teenuste vaba liikumine. Kaubanduskoja juhatuse liikmed tunnistasid oma muresid e-kaubandusest kuni teenuste vaba liikumist takistavate regulatsioonideni liikmesriikides.

Kohtumisel osalenud nimetasid üheks põhjuseks, miks e-kaubanduse valdkonnas on mitmeid takistusi, liikmesriikide erinevat IT arengutaset. Leiti, et Eesti saaks sel teemal ka Euroopa Liidu tasandil aktiivsemalt kaasa rääkida ja arenguid mõjutada.

Ettevõtete käekäigust rääkides märgiti, et mitmetes valdkondades on ettevõtete ekspordimahud eelmise aastaga võrreldaval kõrgel tasemel, kuid aastatagusega võrreldavat kasvu siiski ei ole. Täheldati sedagi, et suurenenud on kodumaine tarbimine.

Laiema probleemina räägiti väliskaubandusest ja meie sihtturge puudutava majandusanalüüsi kättesaadavusest. Leiti, et Eesti majanduse ekspordile suunatust arvestades on suures osas ekspordist sõltuvate ettevõtete jaoks oluline saada adekvaatset ja ajakohast teavet selle kohta, kuidas muutuvad trendid ja majanduslik olukord meie sihtturgudel.

Veel oli jutuks riigi otsustusprotsesside läbipaistvus, korruptsioon, maksupettused ja varimajandus. President julgustas Koja liikmeid olukorda parandavad ettepanekuid esitama.

Hetkel kuum