Ave Lepik • 21. mai 2012 kell 6:49

Majandusministeerium ei reageerinud eratelekanalite ähvardusele

Kanal 2 ja TV3 ähvardavad end vabalevist välja viia ja tasuliseks muutuda, sest tahaksid jagada kaablioperaatoritega osa kasumist, mida need teenivad erakanalite toodetud sisu vahendades. Operaatorid aga keelduvad.

Kultuuriministeerium tegi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku kaaluda veel kord elektroonilise side seaduse kaabelleviteenuse osutamise erinõuet käsitleva paragrahvi muutmise seaduse eelnõu algatamist, kirjutab Õhtuleht.

Majandusministeerium aga ei näe selleks vajadust, sest nende hinnangul on seaduse kaabelleviteenuse osutamise erinõude paragrahv proportsionaalne, sest annab telekanalitele õiguse oma programmi eest tasu nõuda, ja kaitseb samas kaabelleviettevõtjat olukorra eest, kus telekanal hakkab oma programmi eest ebamõistlikult suurt tasu nõudma. MKMi sideosakonna juhataja Mart Laasi sõnul on telekanalite probleemiks hoopis reklaamituru kokkukuivamine ning seepärast otsivad nad uusi ärimudeleid.

Hetkel kuum