Indrek Kald • 20. september 2012 kell 10:51

Tarmo Jüristo riigikogus: Eestis mõistetakse poliitikat kitsalt

Vabaühenduste esindajana täna riigikogus ettekande pidanud Tarmo Jüristo arvates on Eestis väga sügavalt juurdunud kahetsusväärselt kitsas arusaam poliitikast.

"See arusaam näeb poliitikat kui võimuvertikaali või -püramiidi, mille alumises otsas on kodanikkond ning ülemises peaminister ja president. Selliselt nähtuna on vabakond justkui poliitika lasteaed, mis paremal juhul on sisendiks päris poliitikale, mis aga ise kogu ühiskonda puudutavaid otsuseid langetada ei suuda ega saa," nentis ta.

Eestis on kodanikuühiskonna ja avaliku võimu suhetes paljud asjad endise investeerimispankuri sõnul üsna hästi ja seda mitte ainult rahvusvahelises võrdluses, kus me selles osas sageli kiita saame. "Üheks tunnistuseks sellele on muuhulgas ka tõsiasi, et mina täna siin seisan ja kõnelen," lisas Jüristo.

Tema arvates pole kodanikuaktiivsuse osas probleem tänases Eestis mitte selles, et inimesed ei tahaks ühiskonna asjades kaasa rääkida ja neis osaleda või selles, et nad ei hooliks, vaid probleem on võimalustes – kui mitmel erineval moel on meil kodanikena võimalik kaasa rääkida ja osaleda?

Jüristo peatus oma kõnes ka institutsionaalse poliitika usaldusväärsusel ning tänase poliitilise korra legitiimsusel ja väljavaadetel. Refereerides Tallinna Ülikooli kodanikeühiskonna uurimis- ja arenduskeskuse poolt avaldatud uuringut Eesti elanikkonna kodanikuühiskonda puutuvatest väärtustest ja käitumismustritest, ütles ta, et Eesti ühiskonna väärtused on selgelt orienteeritud pigem kaasava ja osaleva ühiskonna ning poliitika poole.

Uuringu kohaselt kaldus ligemale 2/3 vastajatest eelistama osalusdemokraatlikke hoiakuid ning umbes neljandik Eesti elanikkonnast teeb seda järjepidevalt, mis lubab rääkida osalusdemokraatlikust orientatsioonist. Erinevate esindusdemokraatlike hoiakutega nõustujaid olid vastanute hulgas kokku kõigest 3%. Käitumismustrite poolel on pilt selles osas märksa tagasihoidlikum.

Ettekande lõpus püstitas Jüristo küsimused: "Kas kaasamine on asi, mida saab teha ainult riik vabakonnaga? Või äkki ka vastupidi, kas vabakond saab kaasata riigi? Kas avaliku võimu ja vabakonna koostööd saab näha ainult kaasamise tähenduses, kuulame ära ja võimaluste piires võtame arvesse või oleks võimalik sammhaaval ja laiemalt avada ka otsustamist ennast, nii et vabakonna hääl oleks kuuldav läbi terve poliitilise protsessi sihtide seadmisest ja probleemide piiritlemisest kuni lahenduste valiku ning nende elluviimiseni?"

Riigikogus oli täna olulise tähtsusega riikliku küsimusena arutusel kodanikuühiskonna arengukontseptsiooni rakendamine ja osalusdemokraatia. Ettekannetega esinesid lisaks Jüristole ka regionaalminister Siim Valmar Kiisler ning riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste.

Fraktsioonide nimel esinesid sõnavõttudega Aadu Must, Priit Sibul, Eiki Nestor ning Paul-Eerik Rummo, samuti võttis sõna riigikogu liige Tõnis Lukas.

Hetkel kuum