7. oktoober 2012 kell 21:00

Varamaksust ei saa mitte kunagi maksude kuningat

Inspireerituna OECD ettepanekutest pakkus Äripäev välja julge mõtte asendada tulumaks varamaksuga (kinnisvaramaks). See on piisavalt intrigeeriv mõte diskussiooni käivitamiseks.

Tulumaksu asendamine varamaksuga praeguse maamaksu tähenduses eeldaks riigieelarve täitmise tagamiseks seda, et maamaksu laekumine peaks suurenema üle kümne korra. Selline maksutõus käristaks alates 1993. aastast senini kehtiva, kuid aegunud maamaksuseaduse sätted esimestes kohtuvaidlustes laiali.

Legitiimne ja aktuaalne. Eeltoodu ei tähenda aga, et varamaksud (kinnisvaramaks) kuuluks koos pea-, akna-, korstna ja sillamaksudega pöördumatult ajalukku. Varamaksude kehtestamine on legitiimne ja ka aktuaalne, nt Saksamaal käib diskussioon varamaksu taastamise üle ning Prantsusmaal suurendati sellel aastal oluliselt kehtiva varamaksu määra.

Siiski algab kõik sellest, et makse saab tasuda teenitud ja käepärast olevalt tulult, mitte teenimata jäetud tulult. Kinnisvaramaksuga ei maksustata aga mitte kinnisvara pealt tegelikult teenitud tulu, vaid teoreetilist tulu.

Erinevus on selles, et kui tööjõuna hästitasustatud inimene mõnda aega puhkab, siis tegevusetuse eest temalt tulumaksu ei nõuta, erinevalt siis puhkava kinnisvara maksustamisest.

Ebavõrdsus. Kinnisvaramaksul ei ole  tõhusat raha ümber jaotavat toimet, sest omanikest üürileandjad tõstavad maksukoormuse enda üürnikele. Ettevõtjate maksustamine varamaksuga võib tekitada osa ärivaldkondade ebavõrdse kohtlemise, kuna koormus sõltuks tootmispindade suurusest ja asukohast.

Seetõttu peaks kapitalimahukad ettevõtted arvestama keskmisest suurema maksukoormusega. Samas ei maksustataks mitte tegelikku kasumit, vaid määrav oleks eeldatav varalt teenitav tulu.

Probleeme võimendab omakorda varade õige ja piisavalt sageda hindamise küsimus. Kõik eelnevad kitsaskohad muutuvad veelgi teravamaks aga siis, kui kinnisvara maksukoormus tõuseks üle kümne korra.

Eelkirjeldatud põhjustel saab varamaksuga küll täiendada tulumaksu ja teisi makse, kuid sellest ei saa kunagi uut n-ö maksude kuningat.

Hetkel kuum