Indrek Kald • 8. oktoober 2012 kell 9:41

Uuring: masu ajal oli võimekaim omavalitsus Rae vald

Täna esitleti regionaalministri tellimusel valminud kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse uuringu tulemusi. Suurim punktisumma on perioodi 2008–11 võrdluses Rae vallal.

Järgnevad Viimsi vald, Tallinna linn ja Saku vald. Esikümnes on pealinnale ja selle naaberomavalitsustele lisaks veel Kuressaare ja Tartu linn ning Ülenurme vald.

Sarnaselt varasemaile aastaile on uuringus omavalitsusüksusi analüüsitud 29 näitaja lõikes. Muuhulgas on arvesse võetud elanike arvu, inimeste sissetulekuid ja töötuse määra. Vaadatakse ka kohapeal pakutavate teenuste hulka iseloomustavaid näitajaid – näiteks millised on vallas või linnas haridusvõimalused või kas seal tegutseb ettevõtteid, mittetulundusühinguid. Aga ka seda, kas omavalitsuses on võimalik külastada ujulat või apteeki.

Uuringut kommenteerides ütles regionaalminister Siim Kiisler, et omavalitsuste võimekus sõltub paljus nende suurusest. "Tulemused näitavad, et oma ülesannete edukaks täitmiseks on vaja kriitilist massi inimesi, piisavat suurust. See piir, kus omavalitsuste võimekus oluliselt langema hakkab, on uuringu tulemuste järgi 5000 inimest," selgitas ta. Kuigi ka keskustest kaugemal asuvate üksuste võimekus on reeglina pisut kehvem, mõjutab elanike arv võimekust rohkem kui asukoht.

Uuringut koostatakse regionaalministri tellimusel neljandat aastat. Erinevus tabeli esimese otsa ja viimaste vahel on aasta aastalt vähenenud. "See näitab, et riigi regionaalpoliitika ja erinevad toetused on läinud õigesse kohta," ütles Kiisler. Ta lisas, et siiski ei tasu lootma jääda erinevatele toetustele, sest edukas saab olla ainult see omavalitsus, kes suudab arendada piirkonna ettevõtlust.

Uuringu koostanud konsultatsiooni- ja koolituskeskuse Geomedia juht Rivo Noorkõiv ütles Peetri põhikoolis toimunud esitlusel, et omavalitsusüksuste võimekuse tasemes on märkimisväärsed riigisisesed erinevused. "Toimub loode-kagu suunaline polariseerumine, kus ülekaalukalt kõrgema indeksi väärtusega on omavalitsusüksused Harjumaal. Omavalitsusüksuste sisemise arenguvõime erisustega kaasnevad riskid võimes korraldada kohalikku elu ja osutada avalikke teenuseid," selgitas ta.

Tulemustest selgub, et enam kui 5000 elanikuga valla või linna indeksi väärtus ületab väiksema elanike arvuga omavalitsuste keskmist taset kaheksa või enama punkti võrra. Oma kohta on pingereas perioodil 2008–11 parandanud enim 5000-10 000 elanikuga omavalitsused. Suurima tõusu tabelis võrreldes eelmise aastaga on teinud Vastse-Kuuste, Saarepeedi ja Juuru vallad.

Indeks näitab omavalitsusüksuse erinevate võimete summat ehk valdade ja linnade potentsiaali midagi ära teha.

Sel aastal koostati eraldi analüüs rahvastiku võimalike arengutrendide kohta kuni aastani 2030. Kohalike omavalitsuste võimekuse uuringuga ja rahvastiku võimalike arengutrendide analüüsiga saab lähemalt tutvuda siseministeeriumi kodulehel.

Hetkel kuum