Rainer Saad • 23. oktoober 2012 kell 7:44

Tallinna Vesi püüab keskkonnaauhinda

Tallinna Vesi on tunnustusena keskkonna-alase tegevuse eest Euroopa Komisjoni poolt esitatud keskkonnaauhinna EMAS 2012 nominendiks, teatas ettevõte börsile.

Veefirma sõnul kõrvaldab nende Paljassaare reoveepuhastusjaam igal aastal üha rohkem reostust, et tagada vastavus keskkonnanõuetele ning Läänemere ja Tallinna lahe üldine puhtus. Tänu biofiltrile on pea 40% võrra vähenenud merre juhitava lämmastiku kogus. Seega on ühe olulisima reostusaine kogus puhastatud reovees vähenenud 179 tonni võrra. Tegemist on kõige väiksema Läänemerre juhitud lämmastikukogusega Tallinna Vee ajaloos.

Kraanivee kvaliteet ületab jätkuvalt Tallinna linnaga sõlmitud teenuslepingus nõutud taset ning on võrreldav Lääne-Euroopa veekvaliteedi tasemega. Selle aasta üheksa kuu jooksul tarbija kraaniveest võetud 2193-st veeproovist vastasid kõigile nõuetele 99,59%. See tähendab, et 2193-st proovist vaid 9 ei vastanud nõuetele.

Vee- ja kanalisatsioonivõrkude parem juhtimine ja jälgimine ning kiire reageerimine leketele ja purunemistele on võimaldanud oluliselt vähendada lekete taset. Kui 2001. aastal ulatus lekete tase üle 32%, siis septembri lõpu seisuga oli 9 kuu lekete tase vaid 16,03%. See tähendab, et võrreldes kümne aasta taguse ajaga hoitakse igapäevaselt kokku üle 13. tuhande kuupmeetri puhastatud joogivett. Sama kogus vett on võrdne Tartu linna ööpäevase veetarbimisega.

EMAS keskkonaauhinda antakse välja alates 2005.aastast, sel aastal on nominente 27. Selle aasta teemaks on puhas vesi ja selle säilitamine..

Hetkel kuum