26. oktoober 2012 kell 8:52

Neli valda liituvad Viljandi vallaks

Viiratsi vallavolikogu kinnitas eile nelja valla ühinemislepingu, mille tulemusel tekib Viljandi vald.

Viiratsi vallavolikogu kinnitas eile Pärsti, Saarepeedi ja Viiratsi valla ühinemislepingu koos lisaga nr 1 „Prioriteetsete investeeringute nimekiri aastateks 2013–2017“ ning taotleda Vabariigi Valitsuselt nimetatud nelja valla haldusterritoriaalse korralduse muutmist ühinemise teel uueks omavalitsusüksuseks, mille nimeks saab Viljandi vald. Otsuse poolt oli 12 Viiratsi vallavolikogu liiget, vastu oli kolm ning erapooletuks jäi kaks volikogu liiget.

„Et nelja Viljandi linna ümbritseva valla liitumine toimuks, peavad kõik asjaomased vallavolikogud ühinemislepingu kinnitama,“ ütles Viiratsi vallavolikogu esimees Kaupo Kase. Paistu, Pärsti ja Saarepeedi vallavolikogude otsused antud küsimuses saavad teatavaks 2012. aasta novembrikuu jooksul.

Viljandi maavanema Lembit Kruuse hinnangul on suurepärane, et Viiratsi vald on oma otsuse juba teinud. „Ilmselgelt on Viljandi piirkonnas tekkimas tugev ja võimekas omavalitsus. Näen selles uut suurt arenguvõimalust,“ sõnas Kruuse.

2,5 aastat tagasi tegi Viiratsi vallavolikogu Pärsti vallale, Paistu vallale ja Saarepeedi vallale ettepaneku alustada läbirääkimisi Viljandi valla moodustamiseks. Ettepanekule vastasid kõik volikogud, et nad on nõus läbirääkimisi alustama.

Autor: 1321-aripaev

Hetkel kuum