5. november 2012 kell 9:19

Tallinn taastas Trepi tänava seadust rikkudes

Tallinna linnal ei olnud eramaal ehitamiseks õigust, leidis riigikohus.

Riigikohtu tsiviilkolleegium nõustus täna Tallinna ringkonnakohtu varaema otsusega, mille kohaselt ei olnud Tallinna linnal õigust teha OÜ Uranosele kuuluval eramaal Trepi tänava taastamise eesmärgil kaeve- ja ehitustöid.

Riigikohus nõustus, et linn peab taastama emaomaniku kinnistul kaeve- ja ehitustööde eelse olukorra, ent kirjeldas ka võimalusi, kuidas oleks pooltel võimalik müüri lammutamist vältida.

Riigikohtu hinnangul on linn sisuliselt leidnud, et tal on õigus ehitada teise isiku maale tema tahte vastaselt ja maksmata selle eest maaomanikule mingitki hüvitist, õigustades seda avaliku huviga. Põhiseadus tagab aga igale omanikule, et tema omandi üldistes huvides võõrandamine tuleb õiglaselt ja koheselt hüvitada.

„Ka pärast praeguses asjas otsuse tegemist on pooltel võimalik jõuda kokkuleppele kas hageja kinnisasja omandamises õiglastel tingimustel või kitsenduse talumise eest mõistliku hüvitise maksmises, samuti saab jätkuvalt alustada sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise menetlust. Selliselt on võimalik müüri lammutamist vältida,“ märkis kohus otsuses.

2007. aastal avati Tallinnas Niguliste kiriku juures taastatud ajalooline Trepi tänav koos Nõelasilma väravaga. Taastamistöö läks linnale maksma 200 000 eurot.

Autor: 1321-aripaev

Hetkel kuum