5. november 2012 kell 21:00

Tööstuse konkurentsivõime sõltub energiakuludest

Energiahinnad on Euroopas viimase seitsme aasta jooksul oluliselt tõusnud: aastatel 2005–2012 tervelt 27%. Praegu on energiakulud tööjõukulude, st kõigi ettevõtete peamise kulukomponendi järel teisel kohal.

Kõrged energiahinnad ei mõjuta negatiivselt mitte üksnes suuri energiatarbijaid, vaid ka vähese energiakasutusega ettevõtjaid. Samuti on kõrged hinnad koormavad teistele ettevõtjatele, eelkõige neile, kes tegelevad ekspordiga.

Kehvad väljavaated. Euroopa energiahinnad on juba praegu ühed kõrgemad maailmas ning tõusutrend tõenäoliselt jätkub. Üks põhjus on selles, et EL on otsustanud oma energiasüsteemi vähese CO2-heitmega ühiskonna loomise vajadustest lähtuvalt ümber kujundada. Ümberkujundamine eeldab lähiaastatel hiigelsuuri investeeringuid.Mujal maailmas, eelkõige USAs ja Kanadas, on energiahinnad seevastu enam-vähem stabiilsed. Tänu kildagaasi revolutsioonilisele kasutuselevõtule on hinnad seal eeldatavalt stabiilsed ka tulevikus.Mida tähendab see Euroopa tööstusele ja eelkõige neile ettevõtjatele, kes sõltuvad konkurentsivõimelise hinnaga energiast, et olla edukad maailmaturul? Kas valitseb oht, et terved tööstusharud, näiteks alumiiniumitootmine, mille käive oli 2009. aastal 31,4 miljardit eurot ja kus töötas 106 800 inimest, kolib EList ära ja otsib võimalusi mujal? Võib-olla ei toimu see nii suures ulatuses, kuid Euroopa majanduses juba praegu aset leidev deindustrialiseerimine võib hoogustuda. 2000–2011 vähenes tööstuse osakaal Euroopa Liidu kogulisandväärtuses tasemeni ligikaudu 16% SKPst.

Poliitilised eesmärgid. Kuna tööstuse osakaal ELi kogu­lisandväärtuses väheneb, on poliitilise eesmärgi seadmine tööstuse valdkonnas põhjendatud.Energia hind on üks olulisemaid konkurentsitegureid ning selle mõju on samaväärne töötajate oskuste, hea investeerimiskliima, innovatsiooni ja intellektuaalomandi õiguste kaitse ning toorainehindade mõjuga.Vaja on toimivat üleeuroopalist gaasi- ja elektritaristut, mille abil toota energiat kõige kulutõhusamates kohtades ning varustada tööstustarbijaid energiaga üle riigipiiride.

Hetkel kuum