11. november 2012 kell 21:00

Mitmekesisus ettevõttes osutub äriliselt kasulikuks

Mitmekesisus ettevõttes tähendab, et töötajate hulgas on eri mõtteviisi ja taustaga inimesi, neid erinevusi teadvustatakse ning osatakse ettevõtte huvides rakendada.

Ettevõtted, mis oskavad oma töötajate erinevusest ammutada olulisi teadmisi, oskusi ja kogemusi, saavad paremini hakkama kui ettevõtted, kes seda ei suuda. USAs Harvardi ülikooli teadlaste tehtud uuringud on näidanud, et sealses Diversity Inc’i indeksis kõrgel asuvad ettevõtted asuvad kõrgel ka äriliselt edukate ettevõtete edetabelites. Oma töötajate mitmekesisust oskuslikult ära kasutades saavutavad ettevõtted konkurentsieelise ning oskavad paindlikumalt reageerida turu muutumisele.

Praktiline kasu. Mitmekesisuse väärtustamine ja teadvustamine toob ettevõttele praktilist kasu. Mõnel ettevõttel, kes on teemaga tegelenud, aitas sellesse investeeritud aeg ja raha lisaks üldisele sisekultuuri paranemisele kokku hoida värbamis- ja koolituskuludelt, sest töötajad püsivad tööandja juures kauem. Lisaks suurendab see kasuminumbreid. Ettevõte ISS võrdles Taanis mitmekesiste tiimide töötulemusi ühetaolistega ning leidis, et mitmekesiste omad olid 3,7% paremad.Mitmekesisust väärtustav ettevõte võib avastada ka uusi tarbijaid, kellele pole seni piisavalt tähelepanu pööratud. Näiteks Scandic Hotels tegi Rootsis koostööd puuetega inimeste organisatsioonidega ning selle tulemusel muutis oma hotellid puuetega inimestele ligipääsetavaks. Uue sihtrühma lisandumine tihedas konkurentsisituatsioonis Rootsi hotelliturul tähendas neile aastas 15 000 ööbimist lisaks ning 100 uut lepingulist äriklienti.

Sotsiaalne vastutus. Ettevõtted on osa ühiskonnast, mille põhiliste väärtuste hulka kuuluvad mittediskrimineerimine ning võrdse kohtlemise põhimõte. Vastutustundlik on neid põhimõtteid järgida ning edendada. Ka seaduse järgi on ettevõtjal kui tööandjal kohustus töötajaid diskrimineerimise eest kaitsta ning neid võrdsest kohtlemise põhimõttest teavitada. Enam kui juriidiline kohustus või sotsiaalne vastutustunne peaks ettevõtteid mitmekesisuse juhtimise ja võrdse kohtlemise teemasse süvenema ajendama siiski see, et see on lihtsalt äriliselt kasulik.Enam kui juriidiline kohustus või sotsiaalne vastutustunne peaks Eesti ettevõtteid ajendama mitmekesisuse juhtimise ja võrdse kohtlemise teemasse süvenema siiski see, et see on lihtsalt äriliselt kasulik.

Hetkel kuum