Kristi Malmberg • 21. november 2012 kell 11:43

Ostud riigi krediitkaardiga

Loomsete jäätmete käitlemise tehase juht Ivo Väär tuulutas hoogsalt ettevõtte krediitkaarti Stockmannis, Kaubamajas ja mujal. Nüüd sai ta ametist priiks.

Segadus krediitkaardiga tuli välja erikontrolli aruandest, kirjutab juhtimine.ee. Erikontrolli raames kontrolliti riigile kuuluva ja rahvasuus ka raipetehaseks kutsutud ASi Vireen ajavahemikul 1. jaanuar 2011 kuni 3. september 2012. Uuriti, kas juhatuse deebet- ja krediitkaarditehingud on ettevõtlusega seotud kulud või on tegemist juhatuse liikme erisoodustusega; kas lihakondijahu ja rasva kogus ladudes vastab raamatupidamises kajastatule; kas lihakondijahu ja rasva müügil on ostjatega sõlmitud lepingud ja kas müügihinna kehtestamisel on erinevatele ettevõtetele rakendatud sarnaseid põhimõtteid.

Ilmnes, et Ivo Väär, keda on ajakirjanduses nimetatud ka alkoholiprobleemiga kimpus olevaks, oli ajavahemikul 18.07.2011 – 03.09.2012 teinud ettevõtte krediitkaardiga kokku tehinguid summas 12 667,15 eurot, millest kaardimaksed olid summas 9792,14 eurot ja sularaha väljavõtmine summas 2875,01 eurot. Ettevõtte kuludes on kajastatud tehinguid summas 7329,09 eurot, millest erisoodustuse arvestamise aluseks oli 1183,71 eurot.

Tehingud summas 5338,06 eurot ei olnud ettevõtlusega seotud ning need ei ole juhatuse liikmele lubatud. Krediitkaardi väljavõttest nähtub, et Väär oli kasutanud asutuse krediitkaarti mitmes tuntud söögikohas, supermarketites, bensiinijaamades ja taksoarvete tasumisel. Tänavu 3. septembri seisuga on Väär viimati nimetatud summa ettevõttele hüvitanud.

Lisaks krediitkaardi kurtitarvitustele leidis erikontroll ka, et ettevõttes ei peeta rasva ja lihakondijahu kohta bilansiarvestust.

Kontrollitud ajavahemikul veeti ladudest välja lihakondijahu kahele kliendile, kusjuures ühele tarniti kaupa nii, et leping sõlmiti oluliselt hiljem. Tänavu aprillist maini veeti ladudest lihakondijahu välja kliendile tasuta ning lepingut kliendiga ei sõlmitud. Juhatuse liikme selgituste kohaselt oli tegemist potentsiaalse ja perspektiivika kliendiga, kelle juures viidi koos Keskkonnauuringute Keskusega läbi katsepõletamised eesmärgiga, et klient saaks veterinaar- ja toiduameti ning keskkonnaameti loa lihakondijahu põletamiseks oma ahjudes.

Reedel kutsus ettevõtte nõukogu Vääri juhatusest tagasi ja valis uueks juhatuse liikmeks Rait Persidski. Persidski on lõpetanud maaülikooli ökonoomika ja organiseerimise eriala ning tal on kaheksa aasta pikkune juhtimiskogemus avalikus sektoris. Ta on töötanud keskkonnaministeeriumi siseaudiitorina, kaitseliidus peastaabi rahandusosakonna juhatajana ning 2007–2012 haridus- ja teadusministeeriumis rahandusosakonna juhatajana. Avaliku sektori tööle eelnes Persidskil viisteist aastat ettevõtluses juhtivatel ametikohtadel. 

Hetkel kuum