28. november 2012 kell 21:00

SeeMe Mobile - töödejuhtimine mobiiliga

Suvel tõi telemaatikateenuseid pakkuv OÜ Oskando turule uue rakendusteenuse SeeMe Mobile, mille eesmärk on nutitelefoni või tahvelarvuti abil töid mobiilselt juhtida ning ettevõtte vara hallata.

“Meie praegune põhitegevus on sõidukite jälgimine ja autopargi haldus GPS-seadmetega. Oleme näinud oma klientide probleeme ja usume, et paljud neist on lahendatavad mobiilirakendusega. Paljude tööprotsesside puhul ei piisa infost töötaja asukoha kohta, vaid on vaja teada töö sisu ja kulgu ning töötaja plaane,” selgitas ettevõtte arendusjuht Jüri Tarkpea.

Arendusjuht näeb uue teenuse kliendina eelkõige ettevõtet, kelle töö toimub erinevates kohtades, ettevõtte suurus siin rolli ei mängi. Näiteks saab efektiivselt korraldada tehnikute tööd, kes töötavad erinevates paikades. “Kui praegu liigub info tehtavate tööde kohta enamasti nii, et tuleb kontorist hommikul läbi käia või saadakse töökäsk e-kirjaga, siis mobiilirakendus võimaldab muuta kogu protsessi paberivabaks ja kiireks. Kogu töö on algusest peale arvutis, samuti raportid, mida keegi ei pea enam eraldi sisestama,” rääkis Tarkpea. Info liikumise kiirus omakorda võimaldab tööprotsesse efektiivsemaks muuta. Töödejuhatajal on ülevaade töötajate töökäskudest, asukohast ja sellest, kui kaugele keegi oma töödega jõudnud on. Kui  tekib vajadus ressursse ümber suunata, saab seda teha kiirelt, raiskamata aega ja raha telefonikõnedele. Näiteks annab dispetšer tehnikule tööülesanded, kes omakorda saab töölaual kuvatud ülesandele reageerida, vastates OK, töö vastu võetud ja tehtud, või näiteks öeldes, et töö ei ole täna tehtav.

Teenus on sobilik eri ettevõtetele. Teenus on reaalselt turul sellest sügisest, tegemist on beetaversiooniga, mil kasutajaid praegu alla kümne. Arendusjuht rääkis, et uut rakendust on tutvustatud enam kui 50 ettevõttele, kellest mõnega on jõutud ka juurutusfaasi. “Meie eesmärk oli saada eelkõige mõni lihtsam vajadus  kaetud ja kinnitus sellele, et teenus on turule oodatud. Praegune funktsionaalsus ei rahulda veel kõiki erinevaid vajadusi. Aga me loome teenust, mille paindlikkus võimaldab erinevate ettevõtete äriloogikat meie platvormile kohandada ning klient saab oma töökeskkonna ise kokku panna. Näiteks on prügifirma jaoks oluline info, kas värav oli kinni või lahti; kaablipaigaldaja jaoks oluline, kui palju juhet kulus,” tõi ta näite. Tarkpea sõnul pakub Oskando sellist teenust Eestis ainsana. Sihtturgudena näeb ettevõte lisaks Eestile ka Skandinaaviat, Balti riike ja Venemaa Euroopa-osa.

Tehnilise poole pealt eeldab teenuse kasutamine arvuti olemasolu kontoris, kus tegutseb töödejuht või dispetšer. Töötajatele on vaja nutitelefone või tahvelarvuteid. Praegu saab SeeMe töödejuhtimise lahendust kasutada Android- telefonidega, aasta lõpuks ka iPhone’ga. “Kardetakse, et nutitelefon on liiga kallis, aga meie käime oma teenust tutvustama telefoniga, mis maksab u 100 eurot. Praegu me sellele teenusele seadmerenti ei paku, aga kindlasti hakkame seda tegema,” lubas arendusjuht.

Töötajal säilib kontroll privaatsuse üle. Et tegemist on mobiilirakendusega ning telefon on isiklik ese, tõstatub ka töötaja privaatsuse küsimus. “Tõepoolest, telefonis oleva rakenduse puhul võib lahti keerata funktsionaalsuse, mis edastab pidevalt asukohta. Jälgitavuse juhtimine on toodud lõppkasutajani välja ehk kui töötaja ei taha, et tema asukoht oleks jälgitav, saab ta selle funktsiooni kinni keerata. Kaardile jääb siis tema viimane asukoht. Privaatsuse küsimus on seega meie hinnangul lahendatud,” selgitas Tarkpea ja lisas, et reeglina pole probleeme sellega, et tööandja ja töövõtja ei saaks omavahel seadme kasutamise reeglite osas kokku leppida.

Tarkpea kinnitas, et lisaks kokkuhoiule kulumaterjalide pealt, aja, paberi ja telefonikõnede arvelt muudab uus rakendus kogu tööprotsessi läbipaistvamaks. “Selle abil on võimalik korrastada kogu ettevõtte toimimisprotsessi, juhtida seda halli ala, mis kipub kaduma telefonikõnedesse ja paberitesse,” märkis ta.

 

Tasub teada

Teenuse hind

Kuutasu on olemasolevatele klientidele 4.99 ühe töötaja kohta kuus. Mitte-klientidele, kel ei ole Oskando jälgimisseadet, maksavad 9.99 ühe töötaja kohta kuus.

Kuidas SeeMe toimib?

Töödejuhataja kontoris:näeb töötajate asukohta reaalajas kaardilsaab lisada tööülesandeid ning neid töötajatele  jagadaomab reaalajas ülevaadet ja kontrolli tööde tegemise järjekorra ning staatuste (tegemata, töös või tehtud) kohtasaab koostada optimaalse tööde järjekorra kõigile töötajatele vaid ühe hiireklikigasaab pärida aruandeid töötajate efektiivsuse ning edukuse kohta

Töötaja nutitelefoniga:näeb teiste töötajate asukohta reaalajas kaardilsaab lehitseda oma tööülesandeidsaab edastada oma tööde staatust ning kirjutada tööde kohta kommentaaresaab rakenduse abil navigeerida määratud sihtkohta

Kasu:Tööaja kasutus on efektiivsem, kuna täpsed tööjuhised on kogu aeg töötaja nutitelefonisVähenevad side- ja kontorikuludTööprotsess on läbipaistvam, kuna kõik tegevused on logitud

Allikas: OÜ Oskando

 

Kommentaar

G4S loodab häireid kiiremini teenindada

Julia Garanža, ASi G4S Eesti kommunikatsioonijuhtG4Sil on SeeMe Mobile töödejuhtimise funktsiooni kasutuselevõtmine juurutusfaasis ning laiapõhjalist kasutuskogemust paraku veel ei ole. Küll aga näeme selgelt võimalust, et rakendusest võiks saada väärt abivahend nii meie turvatöötajatele, tehnikutele, kulleritele kui ka sularahavedajatele.Eelkõige katsetame SeeMe Mobile rakendust patrullekipaažide töövahendina, mis aitaks hõlbustada ja kiirendada häirete teenindamise protsessi. Turvafirma seisukohast peab rakenduse kasutamist võimaldav seade olema rohkem patrullekipaaži töö eripära arvestav.Seade ise peab olema käepärane, piisavalt suure ekraaniga, ilmastiku- ja põrutuskindel. Rakenduse funktsionaalsus peaks võimaldama saata ja edastada infot häirete ning muude lokaalsete tööprotsesside kohta, sisaldama navigatsioonivõimalusi ning tegema videosalvestusi, mida saab jälgida online-režiimis.Kõik G4Si teenistusautod on varustatud GPS-seadmetega, mis aitavad jälgida sõidukite tegevust nii reaalajas kui ka minevikus SeeMe kaudu. Informatsioon nende liikumise kohta jookseb turvafirma juhtimiskeskusesse, andes ülevaate autode paiknemisest ning aidates paremini organiseerida tööde jaotust.

Oluline on info edastamise kiirus

Ermo Kontson, Elektritakso omanik ja juhatajaAlustasin kevadel ettevõtet Tartus ühe autoga, nüüdseks on käigus viis elektritaksot. Olin varasemast töökogemusest tuttav Track24 teenusega ning Oskandoga on mul pikaajalised koostöösuhted.Meie masinatel on peal GPS-seadmed, uus SeeMe Mobile teenus jookseb tahvelarvutitel. Aja kokkuhoid on märgatav, samuti info edastamise kiirus ja täpsus. Meile ei sobi rakendus, mis arvestab veofirmade spetsiifikaga.Taksofirmal on palju väljakutseid, kiirus on meie teenuse juures oluline. Ja et tegemist on elektriautodega, on tähtis näha kuluinfot, näha jääki, et kui palju kilomeetreid on veel võimalik läbida. Oleme Oskandole oma soovid edastanud ning nad on teenust täiustamas.

 

 Üks küsimus

SeeMe Mobile puhul on tegemist mobiilirakendusega, mis põhimõtteliselt võimaldab jälgida töötajat 24/7. Teenusepakkuja sõnul on lõppkasutajal küll võimalus rakendus nn kinni keerata. Mida peaks töötaja silmas pidama, et oma privaatsust kaitsta?

Evelin Kivimaa, Tööinspektsiooni avalike suhete peaspetsialist

Töötajat jälgivat mobiilirakendust kasutades tegeletakse isikuandmete töötlemisega.Kirjalikku kokkulepet ei pea nõudma, kuid jälgimisseadmestiku kasutamisest isikute või vara kaitseks tuleb töötajaid teavitada ning see teavitus peab olema selge ja üheselt mõistetav ning selles tuleb esitada andmete töötleja (sh volitatud töötleja) nimi ja kontaktandmed.Andmekaitse inspektsiooniga koostöös andis tööinspektsioon käesoleval aastal välja brošüüri “Isikuandmed töösuhetes ja reeglid töökorraldusele”, kust leiab rohkem infot.Isikuandmete kaitse seaduse sätestab, et isikuandmete töötlemisel tuleb järgida seaduslikkuse, eesmärgikohasuse, minimaalsuse, kasutuse piiramise, andmete kvaliteedi, turvalisuse ning individuaalse osaluse põhimõtet.Isikuandmeid võib koguda ja muul viisil töödelda ainult ausal ja seaduslikul teel. Varjatud jälgimise kaudu ei või seega mitte kunagi mingeid isikuandmeid koguda.Enne isikuandmete kogumist tuleb läbi mõelda, mis eesmärgil ja milliseid andmeid hakatakse töötlema.Kui eesmärgid on täidetud, tuleb töötlemine lõpetada ja andmed kustutada või viia isikustamata kujule. Isikuandmeid ei töödelda viisil, mis ei ole andmete kogumise algse eesmärgiga kooskõlas, välja arvatud juhul, kui töötaja annab selleks nõusoleku. Näiteks ei või turvakaamera salvestisi kasutada selleks, et tõendada tööle hilinemist.Töösuhte ajal võib töötaja isikuandmeid nõusoleku alusel töödelda ainult juhul, kui töötajal on tegelik võimalus otsustada, kas ta annab nõusoleku või mitte, ning töötlemine on võimalik lõpetada, kui töötaja nõusoleku tagasi võtab. Nõusoleku saab töötaja anda vaid iseenda ja oma alaealiste laste andmete töötlemiseks ja selle võib igal ajal tagasi võtta.Jälgimisseadmestiku kasutamisest isikute või vara kaitseks tuleb töötajaid teavitada. Seda tuleb teha ka juhul, kui jälgimisseadmed on suunatud klientide või kolmandate isikute jälgimisele, kuid jälgimisalasse jäävad ka töötajad.Jälgimisseadmete kasutamine ei ole lubatud töötajate töö kvaliteedi ja hulga kontrollimise eesmärgil. Töötajal on õigus tutvuda tema kohta jälgimisseadmete abil kogutud andmetega, sh salvestistega.

Hetkel kuum