29. november 2012 kell 21:00

Ansipi vastus: ma hindaks praegu hoopis teie küsimust

Ehkki algselt pidi eilsel valitsuse pressikonverentsil osalema ka keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus, ootas  ajakirjanikke tema asemel hoopis sotsiaalminister Hanno Pevkur. Pärides seepeale keskkonna­ministri käitumise kohta aru peaministrilt,kritiseeris too vastuse asemel hoopiski küsimust.

Äripäev kirjutas eile ja üle­eile veofirma Autorollo pankroti­skandaalist, mille keskmes on ka keskkonnaminister Keit Pentus­-Rosimannus. Sellest johtuvalt küsis Äripäev Ansipilt järgmist: kui tema valitsuse keskkonnaminister Keit Pentus-­Rosimannus on olnud teadlik tehingutest, millega on ühest ette­võttest varad välja viidud ning võla­usaldajate huve kahjustatud, aga ta pole nende tehingute takistamiseks midagi ette  võtnud, siis kuidas hindab peaminister oma valitsusliikme käitumist.

“Ma hindaks praegu teie küsimust ja leian, et see küsimus on spekulatiivne. Ütlete “kui ta oleks teadlik” ja nii edasi ja nii edasi. Järgmisena panete sinna teise oletuse, et on midagi välja kanditud ja tahate, et pea­minister seda kommenteeriks. No sellist peaministrit ei leia te Eestist ja ei leia tervest Euroopast! Ärge otsige,” ütles Ansip.

Küsimused ajakirjanike nabade ümber. Veel küsisime pea­ministrilt, et kui KredEx (mis oli Autorollo suurim võlausaldaja) krediteerib erinevaid äriprojekte ja saab nendest projektidest kahju, siis kas see kahju suurus võiks olla avalikkusele teada või on see info salastatud.

“Me ei ole konkreetse teemaga tegelenud. Kui KredExit käsitleda samadel alustel kui pangandus­asutust, kes ka garanteerib ja laene annab, siis üldiselt on pangandusasutustel kohustus hoida pangasaladust. Avalik peaks olema kahju siis, kui kahju on tekitatud kuritegelikul viisil. Kui äriprojekt ei ole õnnestunud, siis on üldjuhul vaieldav, kas pank peaks kõik oma laenukahjumid nimeliselt avalikustama või mitte.  Arvan, et KredExi ja pankade vahel analoogia kasutamine võiks olla kohane,” ütles Ansip. “Absoluutset reeglit kõigi  võlgnike nimede avalikustamise kohta ei ole.”

Äripäev täpsustas küsimust, et kas avalik võiks olla just kahjusumma.

“Kahjusumma selgub bilansist nagunii. See on ju avalik,” vastas Ansip. Pressikonverentsi lõppedes avaldas peaminister nördimust, et kõik küsimused tiirlevad ümber ajakirjanike endi nabade.

Viimase hetke muudatus. Keskkonnaministri pressikonverentsilt puudumise kohta teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo hiljem, et hommikul lisandus sotsiaalministeeriumilt valitsuse istungile täiendav päevakorra­punkt ja seetõttu otsustas kommunikatsioonibüroo pressi­konverentsile kutsuda hoopis sotsiaalminister Hanno Pevkuri.

 

Taust

Autorollo pankrotiskandaal 

keskkonnaministri isa raskustesse sattunud firmast Autorollo vara väljaviimise skeemidega on seotud võimuparteide liikmetest koosnev mõjukas sõpruskond, kuhu kuuluvad Reformierakonna ja IRLi liikmed ning rahastajad.KredEx oli Autorollo suurima võlausaldaja üle 320 000 euroga. Hiljem loovutas aga riigile kuuluv KredEx oma nõude Krediidikorralduse OÜle.Ligi 500 000 euro suurune tsiviilhagi esitatakse keskkonnaminister Keit Pentus­Rosimannuse, Rain Rosimannuse, advokaat Siim Roode ja tema firma Roode&Partnerid ning advokaadibüroo MAQS vastu.

Hetkel kuum