Indrek Kald • 30. november 2012 kell 7:21

Detsembrist jõustub maksu- ja tolliameti uus struktuur

1. detsembrist jõustuvad maksu- ja tolliameti struktuurimuudatused, mille tõttu kaotas töö iga seitsmes ametnik.

"Muudatuste tulemusel vähenes ameti koosseis 14%, mis omakorda võimaldab kasutada kokkuhoitud personaliraha töötajate paremaks motiveerimiseks," ütles maksu- ja tolliameti peadirektor Marek Helm.

Tema sõnul on muudatuste eesmärgiks ühtlasem tööjaotus. "E-maksuameti/e-tolli kasutamise tulemusena on võimalik vähendada ameti Tallinnas paikneva keskuse rolli arendustegevuses ja luua kompetentsikeskusi ka teistesse piirkondadesse. Me lähtume põhimõttest, et arvestades tänapäevaseid võimalusi on maksu- ja tolliameti tööd üldjuhul võimalik teha sõltumata asukohast," märkis Helm.

Uue struktuuri kohaselt on ameti osade tegevusvaldkondade juhtimine viidud Tallinnast välja Eesti eri piirkondadesse, kus asuvad ka vastava valdkonna eest vastutavad juhid. Iga konkreetse piirkonna töötajad vastutavad omakorda kogu selle valdkonna üle-eestilise töökorralduse eest. Näiteks asuvad edaspidi aruandlusdistsipliini eest vastutavad töötajad Tartus, piiritolli eest vastutavad töötajad Narvas, samas kui  tuludeklaratsioonidega seonduvat tööd juhitakse Pärnust.

Helm rõhutas, et kliendi jaoks teenustes ja teeninduses midagi ei muutu. "Maksumaksjale on seadusandja andnud garantii, et meie teenused peavad olema kättesaadavad igas maakonnas. Anname hoopis maakondades töötavatele kolleegidele võimaluse võtta suurem vastutus teatud töölõikude toimimise ja arendamise eest," kinnitas ta.

Maksu- ja tolliameti tegevus muutub ühetaolisemaks kõikides maakondades. Teenindusvõrk koos praeguse töötajate koosseisuga on kõikides maakonnakeskustes ning maksuküsimuste nõustamine või keerulisemate küsimuste lahendamiseks pädeva spetsialisti nõuande korraldamine on maakondlike büroode ülesanne.

Muudatuste ettevalmistamisega ameti töökorralduses tehti algust käesoleva aasta kevadel ning tänaseks on need ka lõpule viidud, seega jõustub detsembrist juba toimiv struktuur.

Hetkel kuum