11. detsember 2012 kell 21:00

Riik ostab maadevahetuseks soetatud kinnistu

Novembri lõpus otsustas riik keskkonnaministri käskkirjaga osta SRV Kinnisvara tütarfirmalt 685 000 euroga kinnistu Pirita jõeoru maastikukaitsealal, millega ettevõte plaanis varem maadevahetustehingu teha.

Selle aasta oktoobri alguses küsis keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus Mark Investi juhatuse liikmelt Priit Saugalt, kas ekspertide hinnatud kinnistu turuväärtus 685 000 eurot rahuldab maaomanikku. Sauk nõustus ning minister tegi kinnistu ostuks otsuse.

Vabaõhukooli tee 110 on üle 27 000ruutmeetrine kinnistu Pirita jõeoru maastikukaitsealal Puhkekodu piiranguvööndis ning see on koormatud ostueesõigusega Eesti Vabariigi kasuks.

“Seda asja on aetud aastaid enne mind. Ma olin arvamusel, et need läbirääkimised on pooleli,” ütles Sauk, kes on praegusel ametikohal olnud pool aastat. Ka ei osanud ta öelda, millise kinnistu vastu soovis firma aastaid tagasi kinnistu vahetada. Nimelt ostis firma kinnistu 2005. aastal, kui maadevahetus käis täiel hool.

Mis puudutab riigi ostuplaani, siis selles Sauk veel kindel pole. “Meie selles veel nii kindlad pole. Meie mõtleme nii, et kui allkiri all ja raha käes, siis on asi korras,” ütles Sauk. Ta lisas, et kunagi oli see kinnistu ette nähtud arenduseks, kuid hiljem selgus, et see pole võimalik.

Käskkirjast selgub, et SRV Kinnisvara tütarfirma Mark Invest OÜ esitas avalduse maadevahetuseks 2005. aasta augustis ehk ligi kuu pärast seda, kui ettevõte kinnistusraamatu järgi selle omanikuks sai.

Harjumaa keskkonnateenistus pidas 2005. aasta septembris põhjendatuks selle kinnistu võõrandamist riigile vahetamise teel ja maa-amet algatas kinnisasja vahetamise kaitsealale jääva osa ulatuses. Pärast seda tekkis aastatepikkune paus, mille sisse jäi maadevahetuse skandaal. Seadusemuudatused asendasid maadevahetuse maa riigipoolse väljaostuga.

Vabaõhukooli 110 kinnistu tekkis pärast seda, kui ligi 40 000ruutmeetrine Vabaõhukooli tee 116 kinnistu jaotati kaheks.

Kaitsealune maa eraldati Vabaõhukooli 110 kinnistuks, ligi 12 000ruutmeetrine kinnistu Helmiku tee 71 jääb endiselt Mark Investi omandusse. Sauk ütles, et sellele kinnistule on tehtud planeering, mille järgi see jaguneb seitsmeks elamukrundiks.

Ministeerium teatas, et kinnistu omandatakse riigile looduskaitseseaduse paragrahvi alusel, mis sätestab, et riik omandab kaitsealal asuvaid kinnistuid ostutehingu kaudu, makstes nende väärtusele vastavat tasu.

“Varem maade vahetamiseks esitatud avaldus lahendatakse kinnistu riigile väljaostmise teel. OÜ Mark Invest on kinnistu riigile võõrandamise avalduse esitanud 2005. aastal ning oodanud seni avalduste järjekorras oma avalduse lahendamist,” öeldi ministeeriumist.

“Kuivõrd omandamise menetluses ootab kehtiva seaduse alusel väljaostmist 388 taotlust, siis tuleb keskkonnaministeeriumil lahendada esitatud taotlusi seaduses ettenähtud eelarvevahendite ulatuses,” teatas ministeerium.

 

Tasub teada

Kinnisasja tagasiost

Tagasiostmine kehtib ainult juhul, kui maaomaniku kinnisasjale on piirangud kehtestatud pärast maatüki omandamist.388 kinnistut on praegu ootejärjekorras.Menetluses olevate kinnis­asja omandamise avalduste rahuldamiseks kulub eeldatavalt ligikaudu 40 mln eurot.3,2 mln eurot on 2012. aasta riigieelarve seaduse järgi loodusväärtusega maade ostmiseks ette nähtud, hinnanguliselt kulub avalduste rahuldamiseks ligi 10 aastat.

Vaata veebist

Kinnistute omandamise avaldused on üleval keskkonnaministeeriumi kodulehelwww.envir.ee/1077215

Hetkel kuum