Indrek Kald • 12. detsember 2012 kell 14:26

Riigikogu võttis vastu 2013. aasta eelarve

Riigikogu kiitis 55 poolthäälega täna heaks järgmise aasta eelarve, milles plaanitavad kulud on 7,7 miljardit ja tulud 7,5 miljardit eurot.

Fraktsioonide nimel esinesid eelarve kolmandal lugemisel sõnavõttudega Kaia Iva (IRL), Sven Mikser (SDE), Jaanus Tamkivi (Reformierakond) ning Kadri Simson (Keskerakond). Riigieelarve vastu hääletas 37 Riigikogu liiget.

Eelarve tulude maht kasvab kooskõlas majanduse stabiilse arenguga järgmisel aastal 2,2 protsenti ning kulud suurenevad 1,1 protsenti, teatas rahandusministeerium.

Järgmise aasta eelarves on olulisel kohal sotsiaalse turvalisuse suurendamine – kasvavad pensionid, vajaduspõhised lastetoetused, töötutoetused ning ravikindlustuse kulud haigekassa eelarves. Suurenevad ka valitsemisalade palgafondid 4,4%, mille jaotuse ametiasutuste vahel otsustab iga minister, seisab ministeeriumi teates.

Valitsussektori investeeringute maht püsib kõrge, kuid jääb sellele aastale alla seoses heitmekvootide müügi tulu arvelt tehtud investeeringutega. Järgmisel aastal on investeeringute maht kokku 923,5 miljonit eurot.

Alla poole investeeringutest teeb valitsussektor järgmisel aastal välistoetustest, suuremad objektid on seotud teehoiu, vee-ja jäätmemajanduse ning haiglavõrgu ja hoolekande infrastruktuuriga.

Valitsussektori eelarve püsib tasakaalu lähedal, kuid on prognoosi järgi ajutiselt veel 0,7%ga SKPst puudujäägis. Struktuurselt on järgmisel aastal eelarvepositsioon juba ülejäägis 0,1%ga SKPst.

Järgmise aasta eelarvega püsib Eesti võlakoormus Euroopa Liidu madalaimana. Prognoositav võlakoormus on 12% SKPst, millest EFSFi mõju on 4,3%. Üldine maksukoormus langeb 2013. aastal 32,6%-le, mis on viimase viie aasta madalaim tase, teatas rahandusministeerium.

Hetkel kuum