Kristi Malmberg • 14. detsember 2012 kell 15:15

Ülemkogu käivitas uute majandusreformide perioodi

Euroopa Liidu valitsusjuhid tutvusid tänasel ülemkogu kohtumisel Euroopa Komisjoni iga-aastase majanduskasvu analüüsiga, alustades sellega järjekordset majandusreformide perioodi.

Komisjoni analüüsis on esitatud majanduse ja sotsiaalvaldkonna prioriteedid järgmiseks aastaks. Täna lõppenud ülemkogu kohtumisel juhatati sisse uus periood majanduspoliitika koordineerimises, mille eesmärk on tagada, et liikmesriigid viivad oma eelarve- ja majandusreformide kavad kooskõlla stabiilsuse ja kasvu pakti ning strateegiaga „Euroopa 2020”.

Järgmise aasta märtsis kiidab ülemkogu heaks komisjoni kasvuaruande põhjal suunised majandusreformide läbiviimiseks liikmesriikide tasemel.

Peaminister Andrus Ansipi sõnul on kasvuaruandes esitatud prioriteedid asjakohased. Ta tunnustas ka komisjoni esimest aruannet ühtse turu olukorra kohta, mis on majanduskasvu aruande üks osa.

„Me toetame seda, et Euroopa poolaasta raames vaadeldakse ka ühtse turu toimimist,“ ütles Ansip. „Ühtse turu väljakujundamine annab suure panuse majanduse ning tööhõive kasvule. Sellega seotud õigusaktid tuleb heaks kiita võimalikult kiiresti.“

Veel kutsusid Euroopa Liidu riigipead ja valitsusjuhid nõukogu üles leppima kokku noorte tööhõivet suurendavates meetmetes.

Käeoleva aasta viimase tippkohtumise teemaks oli ka Euroopa Liidu ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika. Riigipead ja valitsusjuhid kutsusid ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles töötama välja uusi ettepanekuid julgeolekupoliitika tugevdamiseks.

Euroopa Liidu liidrid otsustasid korraldada laiema arutelu ühise välis- ja julgeolekupoliitika üle aasta pärast toimuval ülemkogu kohtumisel. Viimane selline põhjalik arutelu toimus aastal 2005. Arutelu kaitsepoliitika tugevdamise üle toimub ülemkogus 2013. teisel poolaastal.

 

Hetkel kuum