Ave Lepik • 27. detsember 2012 kell 12:17

Lasnamäele kerkib moodne tööstuskvartal

Tallinna linnavalitsus kinnitas Lasnamäel Betooni tänaval asuvate vanade tootmishoonete asemele moodsa tervikliku kvartali rajamise. Kinnistu omanik on Betooni Kinnisvara OÜ.

Tallinna linnavalitsus kehtestas Betooni tn 18 kinnistu detailplaneeringu, mis võimaldab rajada 9,23 ha suurusele maa-alale kuni 14 tootmis- ja ärihoonet.

Detailplaneering võimaldab rajada alale kaks ühekorruselist tootmishoonet, kuus kuni viiekorruselist tootmishoonet ja kuus kuni viiekorruselist tootmis- või äri- ja tootmishoonet.

Planeeringuala asub Lasnamäe linnaosas Sõjamäe tööstusrajoonis. Kinnistul asuvad praegu autoteenindus, kunagise eksperimentaaltehase "Ehitusdetail" hooned ning mõned pooleli ehitised, Eesti Gaasi katlamaja ning Eesti Energiale kuuluv alajaam.

Betooni tn 18 kinnistu detailplaneeringu koostas Linnaruumi OÜ. Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 korraldusega. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal ei esitatud ühtegi vastuväidet ega ettepanekut.

Kuna Betooni tn 18 kinnistu omanik soovis pärast detailplaneeringu vastuvõtmist ja avalikku väljapanekut detailplaneeringu lahendust muuta – korrigeerida kruntide arvu ja suurust, hoonestusalade ulatust ja hoonete arvu, parkimislahendust ja haljaspinna osakaalu – tunnistati vastuvõtmise korraldus kehtetuks ning Tallinna linnavalitsuse 11. jaanuari 2012 korraldusega võeti vastu muudetud planeeringulahendus, mis oli avalikul väljapanekul 27. veebruarist kuni 11. märtsini 2012. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 11. aprillil 2012.

Hetkel kuum